Middelburgers mogen meedenken over locatie van nieuwbouw

Het is voor het eerst dat de gemeente Middelburg haar inwoners uitnodigt om mee te denken over locaties waar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Vijftig willekeurige Middelburgers worden geselecteerd om hierover in beraad te gaan met een externe deskundige. De bijeenkomsten vinden plaats in september en oktober, daarna zullen de ambtenaren zich over het advies buigen om het vervolgens te presenteren aan het college en de gemeenteraad.

De komende jaren zal het aantal inwoners binnen de gemeente Middelburg stijgen. Om alle bestaande en nieuwe inwoners van Middelburg een plek binnen de gemeente te kunnen geven, moeten er veel woningen worden bij gebouwd. De groene gebieden tussen de wijken, zoals bijvoorbeeld de bolwerken, zijn uitgesloten.

Uit handen geven

De bijeenkomsten worden bewust niet begeleid door ambtenaren, maar door externe onafhankelijke partijen. “Als ambtenaren dit doen dan lijkt het net of we gaan zitten sturen en dat willen we niet”, vertelt Schonis. Vandaar dat hij het best spannend vindt: “Ja het is spannend om het uit handen te geven, maar aan de andere kant ben ik ook trots dat we dit als gemeente durven. Volgens Schonis is het vertrouwen in de overheid vaak slecht en dit is volgens hem een mooie manier om te zien dat ze de burgers opzoeken.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.

Foto: Rutger Schonis (Omroep Zeeland)