Gemeenten springen bij voor exploitatie zwembad

De gemeenten Vlissingen en Middelburg hebben besloten dat het Stadsgewestelijk zwembad een dienst is van algemeen economisch belang. Daarom zijn ze bereid de nettokosten voor het beheer en de exploitatie te compenseren.

Sinds de start van het Stadsgewestelijk zwembad Middelburg en Vlissingen blijkt dat een rendabele exploitatie niet haalbaar is. Het is onwenselijk om de huur naar een kostendekkend niveau te brengen, aangezien dat zou betekenen dat de gebruikers de huur en de tarieven niet meer kunnen opbrengen, liet het Vlissingse college van b en w woensdag weten.

In het zwembad vinden geen andere activiteiten plaats dan sportactiviteiten. De gemeente mag de onderneming compenseren als blijkt dat de markt de dienst onvoldoende oppakt of deze niet tegen maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden verricht. Daarvoor is vereist dat de dienst wordt aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang, zodat conform de staatssteunregels wordt gehandeld.

Het college heeft besloten hiertoe besloten. De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn bereid de nettokosten voor het beheren en exploiteren van het zwembad te compenseren. Die nettokosten zijn, kort gezegd, het bedrag van alle kosten minus de opbrengsten. De hoogte van de compensatie wordt jaarlijks door beide colleges vastgesteld, rekening houdend met de geldende staatssteunregels.