Gemeente Veere gestart met de aanvraag verlenging keurmerk Badstatus Domburg

Op 16 februari is op uitnodiging van de gemeente Veere, in samenwerking met de O.B.D. en Stadsraad Domburg, ondernemers en ondernemende inwoners samengekomen om te praten over het keurmerk badstatus Domburg.

Er is gesproken over de belevingswaarde van het keurmerk, hoe daar invulling aan te geven is en wat de gezamenlijke ambitie is. Samen is besloten om door te gaan met het keurmerk! Het toevoegen van beleving rond gezondheid en vitaliteit, voor inwoner en bezoeker staat hierbij centraal. Om daar te komen wordt de komende maanden, met ondernemers en ondernemende inwoners, gewerkt aan een uitvoeringsprogramma keurmerk badstatus voor de gemeente Veere.

Wethouder Steketee:‘Het is een goede avond geweest en we kunnen de komende tijd vooruit. In één zin: dat doe we samen met inachtneming van wat er al ligt’.

In 2014 ontving de gemeente Veere met Domburg als badplaats de erkenning heilzame zeebadplaats. Deze erkenning wordt vaak aangeduid als “badstatus”, een aanduiding die een status zou kunnen inhouden, maar in feite betreft het een beweging naar de toekomst waar veel partijen betrokken bij zijn. Aan het verkrijgen van die erkenning ging een uitgebreid proces vooraf. Ook nu staat de gemeente Veere weer voor de uitdaging om de erkenning keurmerk badstatus te verkrijgen. Factoren die een belangrijke rol spelen zijn het zeeklimaat, de wind, de zeelucht. Maar uiteindelijk draait het om de kracht van de zee, de kwaliteit van het zeewater en de effecten daarvan op het menselijk welzijn. In gezondheidskringen wordt dit aangeduid met Thalasso.

Bij de doorontwikkeling als heilzame zeebadplaats en het dus het wederom ontvangen van het badstatus keurmerk spelen meerdere onderdelen een rol die op natuurlijke wijze samenkomen. Onder andere bewegen en sporten, een gezonde leefstijl en gezonde voeding zijn belangrijke aandachtspunten. Voeding is hierbij voorkeur aangepast aan de seizoenen met ingrediënten van dichtbij. Het “Seafood” van Zeeuwse bodem sluit hier naadloos aan bij deze vitaliteitsgedachte.