Route bouwverkeer voor Waterpark Veerse Meer wordt opnieuw bekeken na motie in raad Borsele

Het Bestuurlijk Overleg Gebiedsontsluiting Waterpark Veerse Meer heeft besloten de eerder aangewezen route voor het bouwverkeer voor Waterpark Veerse Meer opnieuw te bekijken. Aanleiding is een ingediende motie in de gemeenteraad van buurgemeente Borsele.

Dit gebeurt naar aanleiding van de verschillende participatiebijeenkomsten en een ingediende motie bij de gemeenteraad van Borsele. Hierover is op 3 juli 2024 een memo gestuurd aan de gemeenteraden van Borsele, Middelburg, Goes en de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. 

Op 23 april 2023 besloten de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg en het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen de route voor het bouwverkeer naar Waterpark Veerse Meer te situeren op het tracé Muidenweg-Calandweg-Pietweg Meerkoetweg-Nieuwe Kraaijertsedijk-Postweg (Lewedorp). De gemeenteraden en de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen werden over dat besluit geïnformeerd.

Motie

Naar aanleiding van de diverse participatiebijeenkomsten en een motie in de gemeenteraad van Borsele is nu besloten opnieuw te kijken naar de bouwroute voor het Waterpark Veerse Meer. Dat betekent dat de voor- en nadelen van de verschillende varianten opnieuw inzichtelijk zullen maken en beoordelen. De uitkomsten van deze analyse zullen worden besproken met de Dorpsraad Lewedorp, het Actiecomité Veilig en Leefbaar Lewedorp en de Bewonersgroep Arnemuiden. De uitkomsten van de analyse van de verschillende bouwroutevarianten aan zullen aande bestuurders worden gepresenteerd tijdens het eerstvolgend bestuurlijk overleg van 10 oktober.

Arnemuiden

Als gevolg van het besluit de route opnieuw te bekijken, worden de voorgenomen maatregelen in fase 1 bij Lewedorp (waaronder aanleg rotonde Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk, aanleg fietspad vanaf Postweg via Nieuwe Kraaijertsedijk-Pietweg-Meerkoetweg-Calandweg naar Muidenweg, de aanpassing van de spoorwegovergang Nieuwe Kraaijertsedijk en de aanleg van een parallelweg langs de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor) voorlopig uitgesteld, evenals de voorbereiding van een keuze voor een zogenaamde robuuste variant. De maatregelen in fase 2 (verkeersmaatregelen Arnemuiden) gaan door volgens planning.