Bestuur PvdA Vlissingen treedt af in poging partijruzie op te lossen

Het bestuur van de PvdA Vlissingen is zaterdag afgetreden. Dat gebeurde tijdens een speciale ledenvergadering, waarop de aanbevelingen werden gepresenteerd van het onderzoek door partijprominenten Jan Lonink en Marjan de Koster. Zij onderzochten de oorzaak van een langdurige intern conflict.

De gelederen binnen de PvdA-Vlissingen lijken (vooralsnog) weer gesloten. Zelfs de grootste critici van fractievoorzitter Frances Oreel, die volgens hen de oorzaak van het conflict is, houden hun lippen stijf op elkaar en verwijzen naar voorzitter Conny Miermans van de PvdA Zeeland.

Snel concreet

Miermans publiceerde gisteravond de volgende verklaring: ‘De ledenvergadering van de afdeling Vlissingen heeft zaterdag het onderzoek naar het functioneren van fractie en bestuur, dat is opgesteld door Jan Lonink en Marjan de Koster, besproken. Unaniem is besloten de aanbevelingen snel concreet te maken voor een volgende Algemene Ledenvergadering. Dit wordt gedaan door het Zeeuwse bestuur omdat het bestuur van de afdeling is teruggetreden.’

Lonink en De Koster leverden hun rapport al in het voorjaar in. Maar de PvdA Zeeland liet het rapport in de la liggen. De reden: fractievoorzitter Frances Oreel had tussentijds een klacht tegen een partijgenoot ingediend bij de landelijke klachtencommissie van de PvdA vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels heeft de klachtencommissie de klacht van Oreel ongegrond verklaard.

‘Niet binnen één dag gedaan’

Voorzitter Miermans van de PvdA Zeeland wil niet inhoudelijk ingaan op de aanbevelingen van Lonink en De Koster. De Vlissingse leden kregen zaterdag overigens wel de aanbevelingen, maar niet het volledige rapport. Ook gaf Jan Lonink een toelichting. Miermans: “Dat deed hij zonder namen te noemen. Het afdelingsbestuur trad daarna af vanwege de perikelen van de afgelopen tijd. Het PvdA-bestuur Zeeland neemt de Vlissingse bestuurstaken tijdelijk over.”

Op een volgende ledenvergadering moet dan een nieuw afdelingsbestuur worden gekozen. Miermans: “Ik heb geen idee wanneer dat gebeurt. Over drie weken zijn er Tweede Kamerverkiezingen, dan volgt feestmaand december. We moeten de aanbevelingen omzetten in concrete acties en voorleggen aan de ledenvergadering. Dat hebben we niet binnen één dag gedaan.”

Miermans beaamt dat met het aanvaarden van de aanbevelingen het interne partijconflict in Vlissingen nog niet is opgelost. “Daarom gaan we snel aan de slag en hopelijk leidt dat tot het herstel van een mooie sterke partijafdeling in Vlissingen.”

Op de vraag of Frances Oreel, die volgens haar critici de oorzaak van de verstoorde interne verhoudingen was, de aanbevelingen onderschrijft, antwoordt Miermans: “Ze begrijpt ze in ieder geval.”