B en W Middelburg beslissen een week later over nieuwe locatie azc

Niet op 7 november zoals de bedoeling was, maar op 14 november beslist het college van burgemeester en wethouders van Middelburg definitief waar het nieuwe asielzoekerscentrum komt. B en W hebben tot het uitstel besloten, nu de gemeenteraad pas op 8 november over de laatste wensen en bedenkingen stemt.

Het besluit waar het nieuwe azc komt kan het college nemen zonder goedkeuring van de gemeenteraad. Wel hebben B en W de raad gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Tijdens de stemming hierover afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering staakten bij twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) de stemmen: 13 voor, 13 tegen. Dat kwam omdat drie raadsleden van de coalitiepartijen afwezig waren: twee van de Lokale Partij Middelburg (LPM) en een van GroenLinks/PvdA.

Staken

Door het staken van de stemmen kon niet over het gehele voorstel worden gestemd. Dat doet de raad nu tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 8 november. Maar het college had oorspronkelijk gepland om een definitief besluit over het nieuwe azc op 7 november te nemen. Dat is nu een week uitgesteld.

Overigens zijn de meeste amendementen maandag wel aangenomen, waardoor in grote lijnen inmiddels bekend is welk wensen en bedenkingen de raad heeft. Zo stemt de raad in met de locatie die B en W voorstellen: de Cleene Hooge. Dit ondanks de vele bezwaren die 25 insprekers tijdens de voorafgaande commissievergadering tegen deze locatie naar voren brachten.

Eén locatie

Een andere wens van het college en van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA), om vaste- en noodopvang op één locatie te situeren, kreeg geen steun van de raad. Die vond 330 vaste opvangplekken en maximaal 250 plekken voor noodopvang op één plek te veel.

Wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) heef toegezegd dat hij de wens voor twee verschillende locaties gaat onderzoeken. Een toezegging dat B&W dit hoe dan ook inwilligt, deed hij echter niet.