Arsenaal Vlissingen: versteend gebied moet toeristische hotspot worden

Over tien jaar moet het Arsenaalgebied in Vlissingen een toeristische trekpleister zijn. In het voormalige Arsenaaltheater is dan wellicht een hotel gevestigd, terwijl het nabijgelegen Dijktheater weer wordt gebruikt waarvoor het ooit bestemd was: openlucht voorstellingen. Dat staat in de plannen die B&W van Vlissingen woensdag presenteerden in het stadhuis.

Dat het Arsenaalgebied dringend een opfrisbeurt nodig heeft, was geen vraag voor de gemeente Vlissingen. Projectleider Raymond Versloot: “Vroeger, toen Vlissingen nog baken aan de Schelde was, was het Arsenaal de poort van de stad. Schepen kwamen hier aan. Met het afnemen van de maritieme functie en de opkomst van de auto is die poort verplaatst naar de plek waar de A58 de stad binnenkomt. Het Arsenaalgebied verloor zijn functie. Met dit plan willen wij iets van de oude grandeur herstellen.”

In de toekomstvisie op het Arsenaal somt het college van B&W de huidige manco’s van het gebied op: het is te versteend, er is te veel leegstand van gebouwen, er is geen directe band met de rest van de binnenstad, waardoor het nu feitelijk een ‘eiland’ in de stad vormt. Versloot: “Het Arsenaal zou een natuurlijke verbinding met de boulevard moeten hebben. Dat is nu niet het geval. Insteek van onze plannen: het Arsenaal moet weer verwijzen naar de maritieme geschiedenis van Vlissingen. De jachthaven moet hierin een belangrijk onderdeel gaan vormen. Verder moet door nieuwe bebouwing, de aanleg van pleinen en vooral meer groen het gebied aantrekkelijker worden.”

De gemeente heeft bij het maken van plannen met het Waterschap Scheldestromen te maken, dat de dijk beheert die het gebied van de Westerschelde scheidt. Versloot: “De dijk zal door de verhoging van de zeespiegel ooit moeten worden verhoogd. Maar dat kan nog vele tientallen jaren duren, terwijl wij nu onze plannen willen realiseren. Dat leidde tot de afspraak dat het waterschap en de gemeente vanaf nu ieder een eigen snelheid hanteren voor het Arsenaalgebied. Om te voorkomen dat we elkaar in de weg zitten, hebben we afgesproken dat wij aan de landzijde vanaf de teen van de dijk onze plannen kunnen uitvoeren.”

Historische knipoog

Volgens stedenbouwkundige Martijn Boelhouwers van bureau MA-AN in Rotterdam, die voor het eerste ontwerp tekende, moet het Arsenaal ‘een historische knipoog worden naar de geschiedenis’. “Dat willen we bereiken door gebruik te maken van de bestaande gebouwen, zoals het Arsenaal dat uit de Napoleontische tijd stamt. Het hoeft niet alleen een historische plek te worden, maar de verwijzing naar de geschiedenis kan zorgvuldiger en respectvoller dan nu het geval is.”

Boelhouwers verwacht dat het vernieuwde Arsenaalgebied een prachtige toevoeging aan de historische binnenstad van Vlissingen kan worden. “Dat moet gelden voor het Arsenaal zelf, maar ook voor de Zeilmarkt en de Oranjedijk. Iemand die met zijn zeilboot in de haven aanmeert moet ervaren dat daar ooit Michiel de Ruyter met zijn schip lag. Over de concrete invulling van een heleboel zaken moet later nog een beslissing worden genomen, bijvoorbeeld of er in het Arsenaal een hotel komt. Er zijn vele opties mogelijk, als het maar bijdraagt aan het gevoel van Vlissingen als maritieme havenstad.”