Wethouder verwerpt kritiek op besluit nieuw asielzoekerscentrum

De Middelburgse wethouder Jeroen Louws is het niet eens met de kritiek dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) alle wensen en bedenkingen van de gemeenteraad rond het nieuw azc naast zich neer heeft gelegd. Ook vindt hij niet dat B&W te veel de oren heeft laten hangen naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zoals omwonenden beweren. Het nieuwe azc komt, ondanks alle protesten, in de Cleene Hooge.

Bepalen waar het nieuwe azc komt, is de bevoegdheid van B&W. Maar het college had de raad wel gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Een van die wensen was, om net als nu, ook vanaf juli 2025 als het nieuwe azc volgens planning opent, de reguliere en noodopvang te splitsen over twee locaties. Daar is B&W niet in mee gegaan. Beide komen op de nieuwe locatie in De Cleene Hooge, maar de noodopvang komt daar pas twee jaar nadat de reguliere opvang is gestart.

Noodopvang

Volgens Louws is hij de raad daarmee toch deels tegemoet gekomen: “De eerste twee jaar komt de noodopvang dus sowieso niet naar het nieuwe azc in De Cleene Hooge. Dat past in de wens van de raad om vooralsnog de noodopvang elders te vestigen. En er komen in de noodopvang nu niet maximaal 250 vluchtelingen, maar 150. Wat betreft tegemoetkomingen aan de raad: het was dezelfde raad die in april als een van de voorwaarden voor het nieuwe azc bepaalde dat beide soorten opvang op één locatie moesten komen.”

De GroenLinks/PvdA-wethouder vraagt zich overigens ook af of de noodopvang in de toekomst wel vaak nodig is. “Tegen die tijd geldt de Spreidingswet. Dat kan de landelijke overheid gemeenten verplichten om een bijdrage aan de opvang te leveren. Dan is noodopvang wellicht minder vaak noodzakelijk.” Louws merkt ook op dat Middelburg nu ook niet aan elk verzoek van het kabinet voor noodopvang voldoet. “Wij steken niet elke keer als staatssecretaris Eric van den Burg een beroep op gemeenten doet onze hand op.”

Maximaal 15 jaar

De raad van Middelburg had unaniem nog een andere wens: het azc in De Cleene Hooge zou er maximaal vijftien jaar mogen staan en niet minimaal, zoals het COA wilde. In het definitieve besluit van B&W staat echter geen termijn. “De raad wilde niet alleen een azc voor maximaal vijftien jaar, maar ook een duurzaam complex zodat er na vertrek van het azc een mooie woonwijk overblijft.”

“Het college moest deze wensen tegen elkaar afwegen, want het COA heeft niet een oneindige zak geld. Ik heb tegen de raad gezegd dat het COA eerder tot investeringen geneigd is als het azc een bepaalde termijn kan blijven. Voor mij geldt de wens van vijftien jaar maximaal als richtlijn. Ik ga daar nu met het COA over praten. Maar het laatste dat ik wil is het doen van valse beloften waarop ik moet terugkomen.”

De wethouder verwerpt de kritiek van de werkgroep Cleene Hooge – AZC van de omwonenden dat hij zijn oren te veel naar het COA heeft laten hangen. “We hebben nog nauwelijks met het COA gesproken. Over alle wensen van de raad en omwonenden gaan we pas nu met het COA serieus in gesprek.”

Politieke overtuiging

Louws moet nog één ding van het hart. “Tijdens de informatiebijeenkomsten en de inspraakronde vroegen mensen zich of kun kinderen nog wel buiten kunnen spelen als er een azc komt. Tegen hen zeg ik: in de dertig, veertig jaar dat Middelburg asielzoekers opvangt, hebben de meeste incidenten zich in het azc afgespeeld, niet in de buurt. We zijn als gemeente verplicht om vluchtelingen op te vangen. Vanuit mijn politieke overtuiging heb ik bij het aantreden van het college vorig jaar mei bewust voor de zorg voor vluchtelingen gekozen. Ik sta voor een humane opvang van vluchtelingen.”