VVD Veere blijft voorstander kleine windmolens op agrarische bedrijven

De VVD Veere blijft zich inzetten voor plaatsing van kleine windmolens bij agrarische bedrijven in de gemeente. Onlangs besloot de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling na een langdurige discussie dat er een nieuw collegevoorstel moet komen, tot teleurstelling van de Veerse liberalen.

Wie Friesland bezoekt zal zien dat kleine windmolens niet opvallen, schrijft de VVD-fractie in de nieuwsbrief. “Het spookbeeld van een rij grote witte molens zoals we die bijvoorbeeld bij Vlissingen-Oost kunnen zien, is niet de werkelijke beleving van de kleine windmolens. In het raadsvoorstel ging het juist over die kleine windmolens. Niet groot en wit, maar klein groen en natuurlijk hout. Zoals het molentje centraal vooraan op dit plaatje. Zo’n windmolen is een forse investering voor de agrarische ondernemer. En zal daarmee ook geen algemeen nice-to-have hebbedingetje worden. Het is echt voor de grootverbruikers op de momenten dat de zon niet schijnt, een oplossing die achter de meter direct bruikbare stroom levert. Waarmee er ook geen problemen zijn met netcongestie.”

Overwoekeren

Verder betoogt de VVD Veere: “Sceptici strooiden in de commissievergadering met mogelijk honderden windmolens, die het Veerse landschap helemaal zouden overwoekeren. Om aan de genoemde aantallen te komen zou elke actieve agrarische ondernemer in de gemeente Veere minstens twee en de meesten drie molens moet plaatsen. Met de maximaal twee windmolens per bedrijf en daar nog bij de zones waar de molens niet mogen komen, zullen de grote aantallen er nooit komen.”

De Veerse VVD zet zich in om de plannen, zoals die in het coalitie akkoord staan uit te voeren. Temeer daar de kleine windmolens ook in het landbouw beleid ‘De agrariër centraal’ en de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Veere 2047’ zijn opgenomen, zegt de gemeenteraadsfractie. Beiden stukken zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad. “Onze fractie is van mening dat je moet doen wat je zegt en daarom zullen we ons zeker voor dit dossier in blijven zetten.”

Volgens de VVD Veere vallen kleine windmolens bij boerenbedrijven nauwelijks op, zoals hier in Friesland (foto: VVD Veere)