Volgende stap bouw Biezenweie Serooskerke

In de Biezenweie (voorheen Serooskerke-Oost) worden in 2024 (zorg)woningen gebouwd. Een volgende stap voor deze bouw van (zorg)woningen in De Biezenweie is gezet. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 28 juli ter inzage. Het is in te zien bij de publiekbalie op het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken onder de plannaam Biezenweie). Het ontwerpbestemmingsplan kan ingezien worden tot 8 september 2023.

De naam ‘Biezenweie’ is gekozen op voorzet van de Dorpsraad Serooskerke na een participatieproces. De gemeente Veere vindt dit een passende naam gezien de historie van het gebied. Serooskerke-Oost heet vanaf nu De Biezenweie.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 98 (zorg)woningen mogelijk. Het gaat om verschillende type woningen:

  • 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen
  • 7 betaalbare rijwoningen (levensloopbestendig optioneel)
  • 6 betaalbare tweekappers (levensloopbestendig optioneel)
  • 5 betaalbare levensloopbestendige patiowoningen
  • 3 vrijstaande woningen projectbouw (levensloopbestendig optioneel)
  • 3 vrije kavels zelfbouw

In het plan worden ook 32 zorgappartementen voor cliënten van ’s Heeren Loo en 32 zorgappartementen voor cliënten van Zorgstroom gebouwd.

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in november 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De planning is nu dat de kavels vanaf begin 2024 in de verkoop komen. Er kan in het tweede kwartaal van 2024 gestart worden met de bouw van de woningen, als de beoogde planning gehaald wordt.

Kijk voor meer informatie over de De Biezenweie op de pagina Maatschappelijke voorzieningen. Hier kunt u zich ook aanmelden als geïnteresseerde in de woningbouw. Na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden over het proces en de verkoop van de woningen, aldus de gemeente Veere