Vlissingse Kazematten blijven ook in 2023 dicht

De Kazematten in Vlissingen zijn onderdeel van het Zeeuws maritiem muZEEum en blijven ook komend seizoen gesloten.

De Kazematten zijn sinds april 2022 niet meer toegankelijk, omdat tijdens een inspectie is geconstateerd dat de muren in een slechtere conditie zijn dan voorheen.
Waterschap Scheldestromen heeft zorgvuldig en uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de gewelven. Uit dit onderzoek blijkt dat de Kazematten helaas niet kunnen worden open gesteld voor publiek.

Het hele bouwwerk is uitvoerig onderzocht, waarbij vooral is gekeken naar de veiligheid en het binnenklimaat van de Kazematten. 
De constructie van de Kazematten is stabiel, wat betekent dat er geen sprake is van risico’s voor de veiligheid. Wel is er door de grote watertoevoer kans op vallende stenen. Dit is niet eenvoudig op te lossen.

Om de watertoevoer tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de muren niet verder verslechteren, is een grondige renovatie nodig. Het waterschap wil voorkomen dat er stenen naar beneden vallen terwijl publiek de Kazematten bezoekt. Daarnaast is het binnenklimaat niet prettig vanwege de hoge luchtvochtigheid. Daarom is besloten dat het muZEEum het hele seizoen de deuren van de Kazematten niet kan openen. 

De komende maanden wordt gebruikt voor nader onderzoek. Het waterschap wil samen met alle betrokken partners komen tot een zorgvuldige en financieel haalbare aanpak, met als doel om de Kazematten in de toekomst weer open te stellen.