Vlissingen staat voor belangrijke keus: nog jaren extra geld of weer baas in eigen portemonnee?

Blijft Vlissingen ook de komende jaren nog de enige Artikel 12-gemeente van Nederland of niet? Op die belangrijke vraag moet de gemeente de komende tijd, in overleg met het Rijk, een antwoord vinden. Vlissingen heeft de Artikel 12-status sinds 2015 na een lange periode van financiële problemen. “We willen graag van Artikel 12 af, maar het moet wel kunnen”, zegt wethouder Geoffrey Sips (LPV).

Sips ziet licht aan het einde van de lange tunnel. Want zo kun je de financiële malaise van Vlissingen in het afgelopen decennium wel omschrijven. Grote verliezen bij grondexploitatie en financieel wanbeleid zorgden ervoor dat de gemeente in het begrotingsjaar 2015 de Artikel 12-status aanvroeg bij het Rijk. Met die status kan de gemeente extra geld vragen uit het gemeentefonds, maar daarmee levert Vlissingen wel een deel van zijn financiële zelfstandigheid in.

Het Rijk kijkt mee

Het Rijk kijkt nu al jaren mee bij iedere euro die Vlissingen uitgeeft, vooral als het gaat om zaken die niet tot de basisvoorzieningen behoren. Die hulp was nodig, want de gemeente had ruim 240 miljoen euro schuld en kwam er zelf niet meer uit. Onder leiding van wethouder John de Jonge (LPV), afkomstig uit de bankenwereld, werden jaar na jaar stappen uit de financiële put gezet.

Wethouder De Jonge is inmiddels opgevolgd door zijn partijgenoot Geoffrey Sips, die nu met het Rijk overlegt over de toekomst. De overheid wil graag vijf jaar eerder de Artikel 12-status opheffen dan afgesproken: in 2024 in plaats van 2029. De gemeente wil dat ook wel, omdat Vlissingen dan weer over het eigen financiële beleid kan beslissen. Maar als de Artikel 12-status wordt opgeheven, verdwijnen ook de extra miljoenen uit het gemeentefonds.

Op eigen benen staan

“We moeten echt gaan kijken of we eerder van Artikel 12 af kunnen”, zegt Sips. “Nu weet ik dat nog niet. We staan er veel beter voor dan eerst, maar we moeten wel echt zeker weten dat we weer op eigen benen kunnen staan.”

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Wethouder Geoffrey Sips (foto: Omroep Zeeland)