Veere wil met verordening langdurige leegstand van woningen aanpakken

Door Adrie Boxmeer

Veere wil de leegstand in de gemeente tegengaan door het invoeren van een leegstandverordening. Als een pand langer dan een halfjaar leeg staat kan de gemeente de eigenaar een boete opleggen. Die kan oplopen tot 5.150 euro voor een woning en 10.300 voor gebouwen.

Binnen de gemeente Veere staat een klein aantal woningen al heel lang leeg, bijvoorbeeld in de Banckertstraat in Koudekerke, Oudestraat in Veere en de E.D. van den Broeckestraat in Oostkapelle. Volgens de gemeente is het hoog tijd dat dit wordt aangepakt. “Veel van deze woningen gaan er in kwaliteit op achteruit omdat er geen actief gebruik van wordt gemaakt. Door middel van de leegstandsverordening kunnen we mogelijk verdere verkrotting voorkomen”, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders (B en W) aan de gemeenteraad.

Vertraging

Door de leegstandsverordening kan de gemeente ook een nieuwe huurder voordragen aan de eigenaar van de leegstaande woning. Wel is B en W realistisch over de gevolgen van de verordening. “Ondanks de intentie van de leegstandsverordening kan het in de praktijk lastig blijven een woningeigenaar in beweging te brengen. Het gehele proces van leegmelding tot aan het daadwerkelijk kunnen voordragen van een huurder kost veel tijd. Er bestaat een risico dat het proces vertraging oploopt omdat een woningeigenaar niet actief meewerkt.”

Vanavond overlegt de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling over het voorstel om een leegstandsverordening in te voeren.

Leegstaande woningen in de Banckertstraat in Koudekerke zijn al jaren een ergernis. Foto: Peter Urbanus