Tentoonstelling Zeeuwse Schatkamer over collectie Zeeuwse Bibliotheek

Tot en met 22 mei 2024 is de tentoonstelling ‘De Zeeuwse Schatkamer’ te bezoeken in het Zeelandpaviljoen, op de eerste verdieping van ZB Bibliotheek in Middelburg.

Naast de functie van openbare bibliotheek heeft de ZB ook de zorg en verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke collectie voor deze provincie. Deze bestaat uit honderdduizenden boeken, bladmuziek, tijdschriften van algemene inhoud, enkele bijzondere voorwerpen en de Zeelandcollectie. Deze zogenaamde Zelandica omvat foto’s, negatieven, prentbriefkaarten, affiches en beeld- en geluidsmateriaal.

Bruiklenen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Protestantse Gemeenten van Vlissingen en Middelburg en schenkingen van particulieren vormen de kern van de oude drukwerken en geschriften in de collecties.  

De tentoonstelling neemt de bezoeker aan de hand van een dertigtal bijzondere stukken mee in de rijkdom en verscheidenheid van de collecties van de ZB. Van oude boeken vanaf de middeleeuwen, geschriften uit verre landen, fantasieprikkelende afbeeldingen, speciale voorwerpen en hedendaagse geluidsdragers.

Mede dankzij het aanschafbeleid van diverse ZB-conservatoren, vakreferenten en hun betrokken collega’s zijn deze bijzondere collecties bijeen gebracht. De tentoonstelling is daarmee ook een eerbetoon aan al degenen die het doorgeven van verhalen een warm hart toedragen en zich hiervoor ingezet hebben. In het bijzonder conservator Marinus Bierens, die mei 2024 met pensioen zal gaan en met deze tentoonstelling een deel toont van ‘zijn’ topstukken.

Foto: De Vier Ambachten (collectie ZB)