SGP vraagt waar fietsenstallingen in binnenstad Vlissingen blijven

De Vlissingse SGP mist een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. De afspraak was dat een fietsenstalling wordt gerealiseerd onder de flat van de Kop van het Dok, achter de Hennes & Mauritz. Die zou in het voorjaar van 2023 open gaan, zegt raadslid Lilian Janse.

Deze fietsenstalling is tot op heden niet gerealiseerd en er is geen enkele bewaakte fietsenstalling meer in het centrum van Vlissingen. Dat terwijl de wens is geuit dat de meeste bewoners en toeristen per fiets naar de binnenstad van Vlissingen komen, zegt Janse. De woorden ‘fietsen’ en ‘(bewaakte) fietsenstalling’ komen volgens haar niet voor in de Kadernota 2025. “Wanneer de raad en het gemeentebestuur wensen dat meer inwoners en toeristen per fiets naar het centrum van Vlissingen komen, is realisatie van voldoende (bewaakte) fietsenstallingen een vanzelfsprekendheid.”

Strategische Visie 2040

De realisatie van voldoende (bewaakte) fietsenstallingen in het centrum geeft uitvoering aan de vastgestelde Strategische Visie 2040 en het coalitieakkoord. Janse vraagt daarom om die op te nemen in de Begroting 2025 en daar de nodige financiƫle middelen voor op te nemen. Ook vraagt ze het college, met het oog op bewaking van de fietsenstallingen, met betrokken partijen in gesprek te gaan.

Zaken voor elkaar

Janse vermoedt dat het college ook hier weer redeneert vanuit verkeerde zuinigheid, ingegeven door de Artikel 12-status. Ze ergert zich aan deze houding. De ambitie is uitgesproken om mensen zoveel mogelijk per fiets naar de binnenstad te laten komen. “Het gaat hier net als bij de landelijke overheid, die wil dat we op allemaal op elektrisch over gaan, maar niet zorgt voor genoeg kabels. Je moet als overheid je zaken voor elkaar hebben.”