‘Onwil college om bij te dragen aan herstel Kazematten’

De Kazematten zijn sinds 2022 gesloten, vanwege de onveiligheid voor bezoekers. Het waterschap wil als eigenaar de Kazematten herstellen en vraagt Vlissingen een bescheiden bijdrage van 167.00 euro. Tot haar grote ergernis vond SGP-raadslid Lilian Janse hier niks over terug in de Kadernota 2025. Ze vermoedt onwil bij het college van B en W, uit misplaatste zuinigheid.

Het waterschap aan de Gemeente Vlissingen heeft gevraagd om voor een evenredig deel bij te dragen aan de herstelkosten. Het college van B en W had eerder in de beantwoording op artikel 34-vragen aangegeven dat de dekking voor dit bedrag (co-financiering) wordt voorzien voor 2025. Ook erkende het college in de beantwoording van dezelfde vragen dat de Kazematten vanuit cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt waardevol zijn voor Vlissingen en dat zij streeft naar het weer openstellen van de ruimten voor bezoekers.

Koester wat je hebt

“Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar in de hele Kadernota 2025 komt het woord ‘kazematten’ niet eens voor”, zegt Janse. Eerder dit jaar stelde zij ook al vragen over de kwestie met de Kazematten. “Koester wat je hebt als stad. Dergelijk cultuurhistorisch waardevol erfgoed moet je niet verkwanselen”, zegt ze. En nu wordt er tot haar grote ergernis weer met geen woord gerept over het onderhoud, herstel en openstellen van dit cultureel en historisch waardevolle erfgoed. De Kazematten dienen zo snel als mogelijk te worden hersteld, zodat openstelling van de ruimten voor bezoekers weer mogelijk wordt.

Artikel 12

“De evenredige bijdrage van de gemeente Vlissingen in de herstelkosten is een waardevolle, goede en noodzakelijke uitgave”, schrijft de SGP. De reden dat de bijdrage niet te vinden is in de Kadernota 2025 kan Janse wel raden. “Het college hangt een kommer en kwelverhaal op vanwege de Artikel 12-status van de gemeente. Ze zetten de ambities op nul, in de hoop dat de gemeenteraad mee gaat in dat zielige verhaal. Je laat de ontwikkeling van de stad zo stil staan”, zegt ze.

‘Peanuts’

Vlissingen hield bovendien ruim 9 miljoen euro over uit de opbrengsten van grondexploitatie over 2023, zegt Janse. “Dan is die 167.000 euro peanuts. Ik heb ook navraag gedaan bij de betreffende ambtenaar en er is nog 54.000 euro over uit het potje voor promotie en onderhoud van erfgoed voor 2023. Dan gaat het dus om nog maar 113.000 euro. Haal dat bedrag uit de reserve en ga de boel herstellen.”

SGP-raadslid Lilian Janse