Roompot presenteert visie westrand Domburg: een nieuw zwembad, uitbreiding Hof Domburg, maar ook minder verkeersoverlast

Roompot wil vakantiepark Hof van Domburg en omgeving de komende jaren fors op de schop nemen. Zwembad De Parel wordt vervangen door een ‘slechtweerbad met wellnessvoorzieningen’. De omgeving moet natuurlijker worden, onder meer door extra natuur en overdekt parkeerterreinen. Om het plan te financieren, moeten er wel 100 extra overnachtingsplekken komen, voornamelijk huisjes. Door een nieuwe ontsluitingsweg aan de westkant zal het vakantieverkeer dwars door Domburg volgens de plannenmakers echter niet toenemen.

Financieel-directeur Coen van der Wel van Roompot en landschapsarchitecte Marie-Laure Hoedemakers presenteerden dinsdagavond de Visie Westrand Domburg aan raadsleden van de gemeente Veere. Volgens Van der Wel maakt de Kustvisie van de provincie Zeeland uitbreiding van het aantal ‘vakantie-eenheden’ van de huidige 871 naar 972 nog mogelijk. “Wij willen daar grotendeels huisjes bouwen, die we willen verkopen.”

KPN-gebouw

Om de nodige twijfels bij raadsleden weg te nemen, maakte Van der Wel bekend dat hij in gesprek is met exploitant Peter Bommeljé om zijn plan voor een hotel in het voormalige KPN-gebouw te verplaatsen naar Hof Domburg. Tegen dit plan bestaan veel bezwaren van omwonenden, die in het centrum van Domburg een nieuw hotel niet zien zitten.

Toch waren diverse raadsleden niet overtuigd. Ze waren bang dat meer vakantiehuisjes meer vakantieverkeer betekent. En dat terwijl de belangrijke toegangsweg dwars door Domburg in de zomer nu al overvol is. “Die nieuwe huisjes worden niet zoals nu alleen maar in de zomer bewoond, maar het hele jaar door. Onze zorg over een juiste balans tussen toerisme en de leefbaarheid neemt hierdoor niet af”, zei Chris Maas (GroenLinks/PvdA).

Verkeersdruk

Volgens Roompot-topman Van der Wel wordt de verkeersdruk in Domburg juist minder, omdat het nieuwe vakantiepark een ontsluiting in westelijke richting krijgt. José de Buck (DTV) vroeg of de plannen überhaupt wel mogelijk zijn, vanwege de stikstofproblematiek. Immers: meer gasten, meer auto’s, meer stikstof. Volgens Van der Wel zal de uitstoot echter fors afnemen, omdat het huidige op gas gestookte zwembad wordt vervangen door een modern bad met elektriciteit als verwarmingsbron.

Pieter Wisse (CDA) wilde de concrete toename van het aantal vakantiebedden weten. Dat kon Van der Wel niet vertellen, omdat nog niet bekend voor hoeveel personen de diverse huisjes worden gebouwd. Ook op de vraag binnen hoeveel tijd de uitbreiding is terugverdiend, bleef hij het antwoord schuldig. “Ons model is gebaseerd op de verkoop vooraf van een aantal vakantiewoningen. Op basis daarvan financieren we de rest van het plan. Want”, waarschuwde de Roompot-topman, “als uw raad besluit dat er minder vakantiehuisjes moeten komen, dan betekent dat een minder mooi, minder ambitieus plan.”

Vuilnisbelt

Jaap Melse (SGP) merkte op dat in het gebied ook nog een vuilnisbelt is. “Hoe gaat u dit vuiltje wegwerken?” Van der Wel wees erop dat de stortplaats eigendom is van de gemeente en dat die deze vraag zal moeten beantwoorden.

Het is de bedoeling dat Roompot op basis van de vragen en opmerkingen een nieuwe versie van het plan presenteert. Daarna komt het college met een voorstel, geeft de raad zijn oordeel, kunnen bewoners eventueel bezwaar aantekenen en moet het bestemmingsplan worden veranderd. Roompot verwacht dat op z’n vroegst de eerste spade voor het nieuwe vakantiepark eind 2015 in de grond kan gaan.

Foto: Het huidige zwembad De Parel moet een modern bad met wellnessvoorzieningen worden (Roompot Vakanties)