Restwarmte van industrie te duur om huizen in Middelburgse wijk te verwarmen

Honderden huizen in de Middelburgse wijk Dauwendaele kunnen geen gebruikmaken van restwarmte uit de industrie. Dat plan was er wel, maar volgens de gemeente is de aanleg van een warmtenet te duur.

In 2018 vroeg de gemeente subsidie aan voor het project. De gemeente had haar oog laten vallen op 900 huizen in Dauwendaele. Huizen in die wijk zouden van warm water kunnen worden voorzien met behulp van restwarmte uit het naastgelegen industriegebied Arnestein.

Vier jaar later noemde Middelburg het een ‘ingewikkeld project’ dat in 2020 niet meer bekostigd kon worden. Eind vorig jaar werd het plan toch nieuw leven ingeblazen en werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Zeeuwind, NetVerder, Synthomer en Woongoed.

Materialen duurder

Nu concludeert Middelburg wederom dat het te duur is om huizen op deze manier te verwarmen. Dat komt mede doordat de prijzen van materialen en arbeid zijn gestegen en ook de rente omhoog is gegaan. “Daarnaast zijn technische ruimtes voor de installaties 2,5 keer zo duur geworden”, meldt de gemeente. Die installaties maken warmte op het moment dat er te weinig restwarmte is, of als die een te lage temperatuur heeft.

De gemeente gaat aan het ministerie van Binnenlandse Zaken vragen of de subsidie die was gekregen voor het warmtenet-project nu gebruikt kan worden om woningen op een andere manier aardgasvrij te maken.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.