Raad Vlissingen vergadert vanavond voor de zoveelste keer over de toekomst van de Spuikom

Vanavond vergaderen gemeenteraadsleden van Vlissingen over de toekomst van de Spuikom, een gebied aan de rand van het centrum. Het is niet voor het eerst dat de raad zich hierover buigt. Een vorig plan werd in mei 2023 met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen. Daarop besloot het college van burgemeester en wethouders (B en W) het plan aan te passen.

Er zijn twee onderwerpen waar de politiek in Vlissingen al jarenlang over discussieert: de toekomst van de Spuikom en de toekomst van het Nollebos. Ondanks het vele gepraat is er in beide gevallen nog steeds geen sprake van concrete resultaten.

‘Voor 5 miljoen de bietenbrug op’

Het zag er gelikt uit, het ontwerp voor de Spuikom dat B en W ruim een jaar geleden presenteerde. Ook aan ronkende teksten ontbrak het niet: het nu wat verloederdegebied zou een ‘wenkend groen-blauw perspectief’ tussen de boulevard en de binnenstad moeten worden.

De gemeenteraad liet zich echter niet imponeren. Zo twijfelde Pim Kraan van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen ernstig aan de financiële onderbouwing. Of zoals hij het zelf uitdrukte: “Ik voorzie dat als het plan ongewijzigd wordt uitgevoerd de gemeente voor 5 miljoen de bietenbrug opgaat.”

Pieter Jan Mersie (ChristenUnie) had grote problemen met een in het oog springend detail van het plan: een wandelpier vanaf de boulevard tot in het midden van de Spuikom. “Vlissingen moet als artikel 12-gemeente behoedzaam omspringen met geld. Daar past geen aanleg van een dure wandelpier bij.” Mersie was ook tegen de komst van een casino in de Spuikom: “Het college verwacht dat dit toeristen zal trekken, volgens ons zal het de gokverslaving aanmoedigen.”

Ook vonden diverse raadsleden de geplande huizen te hoog en te dicht bij de bestaande bebouwing. En er waren vragen over de vijver centraal in het gebied. Volgens Cor Tromp (SGP) zou er stilstaand water in komen dat vroeg of laat zou gaan stinken. Vier keer tijdens een commissievergadering stelde hij een vraag hierover aan wethouder Sal Cracau (VVD), vier keer kreeg hij naar eigen zeggen een onbevredigend antwoord.

Het was door de vele vragen van de raadsleden en de onduidelijke antwoorden van Cracau dat de raadscommissie er vorig jaar twee keer over vergaderde. Normaal is dat één keer en daarna komt het in de voltallige raad. Die raadsvergadering stemde het plan uiteindelijk met de kleinst mogelijke meerderheid (13 tegen 12 stemmen) weg. Opmerkelijk: drie raadsleden van coalitiepartijen LPV, GroenLinks en ChristenUnie steunden het eigen college niet.

‘Uitgeklede’ wandelpier

Inmiddels ligt er een ‘herijkte’ visie en stapte wethouder Cracau februari dit jaar op. Hij deed dit na een motie van wantrouwen vanwege zijn optreden rond het evenement Vlissingen Maritiem ternauwernood te hebben overleefd.

B en W heeft het plan op enkele punten gewijzigd: de wandelpier is uitgekleed, de bijbehorende lift is vervangen door een wandelpad en de huizen komen minder dicht bij bestaande bebouwing. Ook komen er geen casino en nachthoreca. Om het financiële risico te temperen moet het plan nu in etappes worden uitgevoerd. Voor de eerste fase kreeg de gemeente inmiddels subsidie van het Rijk. Het tweede deel volgt pas na 2030.

Of deze wijzigingen voldoende zijn voor de gemeenteraad? Na behandeling vanavond in de commissie Ruimte moeten de raadsleden er op 18 april over beslissen.