Raad Vlissingen heeft veel vragen over toekomstplan Spuikom, angst voor financieel debacle aanwezig

Wordt de Spuikom in Vlissingen een prachtig stadspark of een financieel fiasco, vergelijkbaar met het Scheldekwartier? Om die vraag draait het vandaag voor de tweede keer in de raadscommissie Ruimte.

De angst voor een financieel debacle is nooit ver weg in de Vlissingse gemeenteraad, zeker niet bij grondtransacties. Het fiasco rond het Scheldekwartier ligt inmiddels vele jaren achter ons, de gevolgen zijn nog dagelijks tastbaar. De gemeente Vlissingen staat, nadat het feitelijk failliet was, alweer acht jaar onder curatele van het Rijk, een zogenoemde artikel 12-gemeente. Dat maakt politici beducht voor het aangaan van grote, nieuwe financiële verplichtingen.

Facelift

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen wil de Spuikom, het gebied tussen de boulevard en de oude binnenstad, een facelift geven. Het moet een stadspark worden, met een vijver en veel groen. Opvallend is het plan voor een wandelpier die de boulevard moet verbinden met het hart van de Spuikom. Rond 2030 moet het park opgeleverd worden.

Op dit moment is de Spuikom, ondanks de aanwezigheid van bioscoop CineCity, een troosteloos gebied waar parkeerterreinen en een supermarkt de boventoon voeren. Dat moet dus veranderen, maar de raadscommissie had op 23 maart nog zoveel vragen dat men zich er vandaag weer over buigt.

Meer duidelijkheid

We kijken terug naar die vergadering, en blikken vooruit naar het overleg vandaag met vier fractievoorzitters. Twee behoren tot de coalitiepartijen, Marin de Zwarte (CDA) en John Dooms van de Lokale Partij Vlissingen (LPV). En twee van de oppositie, Pim Kraan van Perspectief op Vlissingen (POV) en Priscilla Kuipers (SP).

De Zwarte: “De visie schetst de toekomstige Spuikom. Maar wat als halverwege het duurder uitvalt? Realiseer je dan meer inkomsten door de geplande bebouwing hoger te maken? Of verlaag je de kosten door de pier eruit te halen? Daar wil ik als raadslid meer duidelijkheid over. De omwonenden willen straks niet een enorm hoog gebouw voor hun neus. Ik heb ook vragen over het parkeren. De gemeente wil dat niet afwentelen op de omgeving. Maar omdat de visie nog niet helemaal is uitgewerkt, is het eerlijke antwoord dat de gemeente dat nu niet kan garanderen.”

Kraan: “Ik mag de financiële onderbouwing niet in het openbaar delen, omdat dit de positie van de gemeente kan schaden. Maar er wordt verschrikkelijk veel geld uitgegeven nog voordat er ook maar één steen is gelegd, terwijl de verwachte opbrengsten te hoog gespannen zijn. Ik voorzie dat als het plan ongewijzigd wordt uitgevoerd de gemeente voor 5 miljoen euro de bietenbrug opgaat. Mijn grote angst is dat als we geld in de grondexploitatie steken, we als raad vervolgens het zicht erop kwijt zijn. Daar pas ik voor.”

Toezegging casino-exploitant

Tijdens de vergadering op 23 maart ontstond er onduidelijkheid over een toezegging van de gemeente uit 2016 aan Lovago. Dit bedrijf exploiteert in gebouw Carrousel in het Arsenaalgebied een speelhal. Op 10 maart 2016 nam het toenmalige college van burgemeester en wethouders een geheim besluit over het Arsenaalgebied. Daarin stond dat Lovago ook de mogelijkheid zou moeten krijgen om in de toekomst in de Spuikom een speelhal te openen.

Wethouder Sal Cracau van de VVD zaaide op 23 maart op z’n minst twijfel of er zo’n afspraak lag. Vervolgens bleek dat twee dagen eerder het huidige college de ‘koppeling’ tussen een casino in het Arsenaal en de Spuikom officieel had ingetrokken. Het deed Priscilla Kuipers van de SP verzuchten: “Welk collegebesluit is er ingetrokken als er volgens de wethouder nooit een besluit is geweest?”

Chaotisch einde

Deze commissievergadering kende een chaotisch einde. Vlak voor het besloten gedeelte over de financiële onderbouwing begon, vroeg de LPV een schorsing aan. Vervolgens dirigeerde LPV-fractievoorzitter Dooms met de oproep: ‘Alle collegepartijen meekomen’, een deel van de commissie naar een nabijgelegen vergaderruimte. Toen na verloop van tijd de raadsleden van LPV, Partij Souburg Ritthem (PSR), CDA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD terugkeerden, wilden ze aan de rest van de commissieleden niet vertellen waarover ze hadden gesproken. Vier weken later is Dooms nog steeds weinig mededeelzaam. “We hadden behoefte aan overleg. Waarover? Dat houd ik voor me, want anders verzwak ik de positie van de wethouder.”

Wethouder

Kraan: “Wethouder Cracau kon veel vragen niet beantwoorden. Hij verwees iedere keer naar de projectleider van de gemeente. Die noemde hij zijn collega. Dat klopt natuurlijk niet. De projectleider is een ambtenaar, maar de wethouder is politiek verantwoordelijk. Dat zijn totaal verschillende functies. Ze zijn niet elkaars collega.”

Tijdens de schorsing besloot de oppositie dat de visie nog niet rijp was voor behandeling in de voltallige raad en wilde daar een stemming over. Toen bleek dat de stemprocedure in de raad wel is vastgelegd, maar in commissies niet. De oppositie wilde dat per partij doen en niet zoals in de raad per individueel raadslid. De commissievoorzitter ging hiermee akkoord. Zeven oppositiepartijen stemden tegen doorverwijzing naar de raad en zes collegepartijen voor.

Blokkade

“Daar is de coalitie heel boos over geworden”, zegt Kraan. “Dat hadden ze kunnen voorkomen door serieus op onze bezwaren in te gaan, in plaats van proberen het voorstel door te drukken.” John Dooms ziet dat anders: “Omdat wij niet vertelden waarom we wilden schorsen, wil de oppositie de visie Spuikom nu opnieuw bespreken in de commissie. Het betekent dat een minderheid een blokkade kan opwerpen om een voorstel naar de raad door te verwijzen. Daar is wat mij betreft het laatste woord nog niet over gezegd.”

Vanavond vergadert de raadscommissie dus voor de tweede keer over de Spuikom. Praktisch probleem: verantwoordelijk wethouder Cracau is ziek. Zijn collega Coen Bertijn (CDA) neemt de honneurs waar. SP-raadslid Kuipers: “Cracau heeft over de toezegging aan Lovago niet de waarheid verteld. Daar wil ik hem persoonlijk op aanspreken, niet zijn vervanger Bertijn. Wat mij betreft wordt de behandeling van de Visie Spuikom in de raadscommissie nog een keer uitgesteld.”

De Spuikom in de toekomst met linksachter de uitkijkpier (OKRA landschapsarchitecten)