Omwonenden willen dat gemeente Middelburg alsnog kijkt naar andere locaties voor azc

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Middelburg moet alsnog kijken naar andere locaties voor het nieuwe asielzoekerscentrum. Verder moet de permanente opvang en noodvang van asielzoekers niet op één plek komen, zoals de gemeente nu voorstelt. Dat schrijft de Werkgroep Direct Omwonenden in een brief aan de gemeenteraad. Middelburg is van plan om in weidegebied De Cleene Hooge een nieuw azc te bouwen met in totaal 580 plekken, waarvan 330 vaste en 250 flexibele plekken.

Ook wil de werkgroep dat er in het nieuwe azc geen jonge alleenstaande asielzoekers uit veilige landen in het nieuwe azc worden opgevangen, omdat die het vaakst betrokken zijn bij incidenten. Verder moet B&W de bevolking vanaf het begin laten participeren, dus niet pas nadat de gemeente zelf de keuze voor een locatie heeft gemaakt. Ook vindt ze dat het nieuwe azc er niet langer dan tien jaar mag staan en niet vijftien jaar, zoals de gemeente wil.

In haar brief aan de raad laat de werkgroep weten niet tegen een azc te zijn: ‘Dat er in Middelburg een nieuw azc gaat komen, was bekend. Wij staan achter dat besluit. De stroom asielzoekers is een gegeven. Zij moeten worden opgevangen en het is goed dat Middelburg een bijdrage hieraan levert. Dat vinden wij ook als onze achtertuin daarvoor de beste locatie zou zijn.’

Geen proefkonijn

Maar tegen het huidige plan van B&W heeft de werkgroep grote bezwaren. ‘Nu de toestroom aan asielzoekers en de druk op de opvang van deze mensen eerder toe- dan afnemen, mag worden aangenomen dat de flexibele opvang regelmatig nodig zal zijn, dan wel permanent zal zijn. Dat betekent dat tegen woonwijk Griffioen II met circa 1.250 inwoners een klein dorp met 580 asielzoekers zal verrijzen. Er zijn in Middelburg nog geen ervaringen opgedaan met één locatie voor reguliere- en noodopvang. Wij willen geen proefkonijn zijn.’

De werkgroep verwijt het college van B&W te beperkt hebben gezocht naar een geschikte locatie. ‘Dat de grond in eigendom moet zijn van de gemeente beperkt het aantal potentiële locaties aanzienlijk. De keuze hiervoor lijkt vooral ingegeven te zijn door de haast waarmee het azc moet worden gerealiseerd. Dat vinden wij toch opmerkelijk.’ Zij stelt voor om ook te kijken naar locaties die zijn afgevallen, zoals de Veerse weg in Arnemuiden, het Sprenckpark, het politiebureau aan de Vrijlandstraat, Sint Laurens Oost en Hazenburg Fase 3 in Arnemuiden. 

Kostbare tijd verspild

De gemeente heef kostbare tijd verspild bij de locatiekeuze, vindt de werkgroep. Want in 2019 verlengde Middelburg de overeenkomst met het COA over opvang tot 2025 in het huidige azc. En in 2021 stemde de gemeenteraad ermee in dat er een nieuw azc moest komen. De werkgroep: “Het duurde echter twee jaar voordat de kaders voor de nieuwe locatie waren vastgesteld. Het college heeft zich dus zelf in deze positie gemanoeuvreerd.’

Ook heeft de werkgroep bedenkingen bij de beoordeling door de gemeente van mogelijk andere locaties. “Die zijn sterker geworden toen tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 19 september een vertegenwoordiger van het COA in een onderonsje met een van de leden van de werkgroep uitsprak dat voor het COA de locatie van het politiebureau aan de Vrijlandstraat voldeed aan alle eisen.’

Definitief besluit

Alhoewel het bepalen van een locatie van een azc de bevoegdheid is van het college van B&W, mag de gemeenteraad wensen en bedenkingen bekend maken. Daarom praat volgende week dinsdag de raadscommissie Algemeen Bestuur erover. Voor deze vergadering hebben zich inmiddels al achttien insprekers gemeld en de verwachting is dat dit aantal nog zal toenemen. Op 12 oktober debatteert de voltallige gemeenteraad erover. Op 7 november wil B&W een definitief besluit nemen.

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC