Manifest Kansengelijkheid op Walcheren voor gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren

Scholen, de kinderopvang en de drie Walcherse gemeenten gaan samenwerken om alle kinderen en jongeren meer gelijke kansen te geven. Ze hebben het Manifest Kansengelijkheid op Walcheren ondertekend. Ze gaan regelmatig overleggen over een effectieve aanpak van onder andere taalachterstanden, thuiszitters en armoede.

In november 2022 spraken schoolbesturen, de kinderopvang en de Walcherse gemeenten over gelijke kansen, tijdens een bijeenkomst van de Regionaal Educatieve Agenda (REA). Alle deelnemers spraken toen af dat ze op allerlei manieren gelijkheid van kansen voor kinderen en jongeren te gaan stimuleren. Ook scholen met een islamitische of reformatorische signatuur hebben zich aangesloten.

De ondertekening van het Manifest Kansengelijkheid bij beroepsopleiding Scalda in Middelburg op 14 juni door wethouders van de drie Walcherse gemeenten, onderwijsinstellingen en organisaties in de kinderopvang is het startpunt van deze samenwerking.

Niet vanzelfsprekend

Doel is een onderwijsaanbod waarin kinderen en jongeren vanuit allerlei achtergronden én met of zonder beperkingen, met elkaar kunnen spelen, werken en leren, op een toegankelijke school in hun eigen omgeving. Gelijke kansen zijn niet altijd zo vanzelfsprekend. Niet alle kinderen hebben dezelfde basisvaardigheden om met succes een opleiding te volgen. Soms kunnen ze niet deelnemen aan schoolactiviteiten door armoede thuis. En sinds de coronaperiode is het aantal jongeren dat thuis zit in plaats van lessen volgt toegenomen. Ook zijn er leerlingen met taalachterstanden, wat een probleem kan worden bij het volgen vaan opleiding, of bij het vinden van een stageplek of werk.

Hele spectrum

Deze en andere problemen willen de deelnemende partijen in overleg en onderlinge afstemming gaan aanpakken. ‘Kartrekker’ was directeur educatie Dick Hoogstrate van Scalda, die binnenkort afscheid neemt. “Het hele spectrum, van kinderopvang tot aan de beroepsopleiding worden betrokken”, zegt Hoogstrate.

De deelnemende partijen gaan zich inspannen voor alles wat met kansengelijkheid samenhangt, van een gezonde levensstijl, de kwaliteit van het onderwijsaanbod, taalachterstanden, emotionele ontwikkeling, basisvaardigheden, samenstelling van klassen en inlopen van achterstanden.

Thuiszitters

Dat mag dus niet in mooie woorden blijven steken. “Bedoeling is dat partijen elkaar ook kunnen aanspreken”, zegt de Middelburgse wethouder Willemien Treurniet. “We komen enkele keren per jaar bijeen, om zaken te signaleren waar we tegenaan lopen. Bijvoorbeeld hoe we het aanbod qua onderwijs beter kunnen laten aansluiten.”

De Vlissingse wethouder Jeroen Portier noemt het bijzonder dat zoveel partijen zich hebben aangesloten bij het manifest. Elke organisatie gaat een top drie opstellen van zaken waar ze op in gaan zetten. Portier: “Een belangrijk aandachtspunt zijn leerlingen die thuis zitten zonder les te volgen. Als we dat signaleren kunnen we de leerplichtambtenaar inschakelen, maar ook een Walcherse thuiszitterscoach.”

De ondertekening van het Manifest Kansengelijkheid. Links wethouder Jeroen Portier, midden Dick Hoogstrate, rechts wethouder Willemien Treurniet. Foto: Peter Urbanus