Harald Bergmann wordt burgemeester van Schiedam

Harald Bergmann (58) verruilt in maart volgend jaar als burgemeester Middelburg voor Schiedam. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens een besloten vergadering van de gemeenteraad van Schiedam. Het is de bedoeling dat hij op 13 maart wordt geïnstalleerd.

Op Facebook schreef Bergmann maandagavond: “Super blij en vereerd met de voordracht als burgemeester van Schiedam. Ontzettend veel zin om voor de gemeente Schiedam aan de slag te gaan en mij in te zetten voor de Schiedammers.

Dat Bergmann nog een keer van standplaats wilde veranderen, maakte hij op 9 november bekend aan het einde van de raadsvergadering in Middelburg. Toen zei hij: “Ik heb altijd de gedachte gehad: tien jaar is een mooie tijd om ergens burgemeester te zijn. Ik wil u dan ook meedelen dat ik niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming.

Hij liet weten dat hij in augustus 2024 herbenoemd had kunnen worden en dat hij dat niet wilde. Bergmann suggereerde daarmee dat hij tot augustus volgend jaar aan zou blijven als burgemeester in Middelburg. Letterlijk zei hij zei: “Ik ben nog niet weg. Zo kunt u als raad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Voor mijzelf geldt dat ik nu kan gaan nadenken over wat ik verder wil in mijn loopbaan. Tot dan kunt u ervan op aan dat ik mijn werk zal doen zoals u van mij gewend bent.”

Met zijn benoeming in Schiedam keert Bergmann terug naar vertrouwd gebied. Geboren op 23 september 1965 in Rotterdam, burgemeester geweest van Albrandswaard, zuidelijke buurgemeente van Rotterdam, verhuist hij nu naar Schiedam, de westelijke buurgemeente.Het afscheid zal dus nu in maart plaatsvinden, vijf maanden eerder dan de Middelburgse gemeenteraad waarschijnlijk had verwacht. Het betekent zo goed als zeker niet dat dan ook al de nieuwe burgemeester van Middelburg wordt benoemd. Raadslid Sylvestro Lorello zit namens de grootste fractie GroenLinks/PvdA in de vertrouwenscommissie die bepaalt aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Waarnemer Lorello: “Dat is een heel zorgvuldige procedure. We stellen een profielschets op. Een eerste concept is klaar, die hebben we voor een reactie naar onder meer de andere Zeeuwse gemeenten gestuurd. Op 1 februari bieden we de definitieve profielschets aan de Commissaris van de Koning aan. Daarna start de sollicitatieprocedure. Het betekent dat er op 13 maart zeker nog geen nieuwe burgemeester is in Middelburg. Dus er zal een waarnemer worden benoemd.”