Gemeenteraad Middelburg steunt B&W in weigering gat GGD volledig te dichten

Een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad steunt het voorstel van B&W om het grootste deel van het extra krediet dat de GGD vraagt voor 2023 vooralsnog niet te betalen. Het college wil dat niet, omdat het onduidelijk vindt waar de GGD het geld voor wil gebruiken.


De GGD heeft voor volgend jaar een tekort van 2,6 miljoen euro, dat is 16% van de begroting. De Zeeuwse gemeenten moeten dit gat naar omvang dichten. Voor Middelburg komt dat neer op ruim 3 ton. Maar van dit bedrag willen B&W twee derde vooralsnog niet betalen, ‘omdat in de begroting niet duidelijk is waaraan het geld zal worden uitgegeven’.

“Geen politieke overwinning”

Voor GGD-directeur Joke Gaemers was dit aanleiding om dinsdagavond met een Powerpresentatie de Middelburgse raadsleden duidelijk te maken waarom ze het gevraagde geld hard nodig heeft. Het overtuigde de raadscommissie Maatschappelijke Zaken niet, zo bleek later op de avond. Niet alleen de coalitiepartijen GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg (LPM), ChristenUnie en D66 hadden bedenkingen, ook een deel van de oppositie.

Voor wethouder Willemien Treurniet (ChristenUnie) voelde de steun van de meerderheid van de raad niet als een politieke overwinning. “Natuurlijk ben ik er blij mee, maar voor mij is veel belangrijker dat de GGD, die me zeer lief is, er weer bovenop komt.”

Voorwaarden

Op 15 september nemen diverse Zeeuwse gemeenten een definitief besluit over de GGD-begroting. De dag erna, praat het algemeen bestuur van de GGD met daarin alle Zeeuwse zorgwethouders, erover. Middelburg is de enige gemeente die een deel van het gevraagde geld niet wil betalen. Andere gemeenten betalen wel, maar stellen voorwaarden. Zo wil Kapelle het deel van het extra geld dat bestemd is voor personeelsuitbreiding van de GGD terug hebben als het niet lukt op de overspannen arbeidsmarkt nieuwe medewerkers te vinden.

Foto: Het kantoor van de GGD Zeeland in Goes (Omroep Zeeland)