Gemeente Veere staat er financieel goed voor

Het college van B en W van Veere heeft het Financieel Perspectief 2025-2028 onlangs aangeboden aan de gemeenteraad. Veere staat er financieel goed voor. De algemene reserve is ruim 21 miljoen euro.

We zijn inmiddels halverwege de collegeperiode en volop aan de slag met ons programma op hoofdlijnen ‘Veere breed verbinden’ en de opgaven voor Veere, aldus het college van B en W. Dit betreft opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, economie, leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingsplannen. Voor 2025 is er volgens de huidige inzichten nog sprake van een sluitende begroting maar vanaf 2026 is er, net zoals bij andere gemeenten, sprake van een tekort. Want gemeenten krijgen vanaf 2026 minder geld van het Rijk.

Geen verhoging lasten

Het college heeft een duidelijke keuze gemaakt: geen verhoging van de lasten voor de inwoners. De gemeente wil haar inwoners beschermen tegen extra financiële druk, aldus wethouder Ruud van Houten (VVD). Daarom richt de gemeente zich eerst op het efficiënt inzetten van bestaande middelen en daarna richten we ons pas op het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen. Lastenverzwaring is volgens de wethouder echt een laatste redmiddel.