Convenant ‘Weer thuis op Walcheren’ moet kwetsbare mensen weer thuis laten wonen

Onlangs is het convenant ‘Weer thuis op Walcheren’ ondertekend, waarin gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders afspreken nauwer te gaan samenwerken bij wonen en zorg voor kwetsbare mensen die (weer) zelfstandig gaan wonen. De Middelburgse wethouder Willemien Treurniet is blij met de afspraken.

De betrokken partijen zijn de drie Walcherse gemeenten, woningcoöperaties en zorgaanbieders. In het convenant staan afspraken over passende hulp en begeleiding voor mensen die bijvoorbeeld vanuit een woonvoorziening weer uitstromen naar zelfstandig wonen. Zo is vastgelegd dat de woningcoöperaties jaarlijks 5 procent van hun beschikbare woningen reserveren voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook dat er ambulante ondersteuning geboden wordt als die weer zelfstandig gaan wonen.

Convenant

Het betreft mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is, vanwege psychiatrische problematiek, dakloosheid, huiselijk geweld, verslaving en/of schulden. Bedoeling van ‘Weer Thuis op Walcheren’ is dat zij weer in de wijk gaan wonen. Namens de Walcherse gemeenten ondertekenden de wethouders Willemien Treurniet (Middelburg), Bert Tuk (Veere) en Albert Vader (Vlissingen) het convenant. Daarnaast tekenden de Walcherse woningcorporaties Zeeuwland, WBV Arnemuiden, L’escaut en Woongoed Middelburg en de zorgaanbieders Juvent, CKZ, Philadelphia, MGB hulpverlening, De Hoop GGZ, Jeugd Bescherming West, Emergis, Leger des Heils, Eleos, Gors en Zeeuwse Gronden het convenant.

Er omheen staan

De Middelburgse wethouder Willemien Treurniet is heel blij met de afspraken, ook al weet ze dat de praktijk weerbarstig kan zijn. “Er wonen nu ook al kwetsbare mensen in de wijken”, zegt ze. “De mensen om wie het gaat stromen uit, bijvoorbeeld van beschermde woonvormen naar een reguliere woning. Dan is het belangrijk dat zorgverleners, woningcorporaties en gemeente er omheen gaan staan er bij zijn als het mis dreigt te gaan. We zitten er echt bovenop, bijvoorbeeld bij eventuele overlast. Dan is het fijn als de zorgverlener betrokken is.”

‘Woonruimte voor iedereen’

Uiteindelijk doel is dat er voor iedereen woonruimte is, zegt Treurniet. Als mensen uitstromen uit bijvoorbeeld een instelling of beschermde woonvorm komt er daar weer een plekje vrij. “Hoe het allemaal concreet gaat worden uitgewerkt is een volgende stap. Iemand zei al ‘in een convenant kun je niet wonen’. Dat is zo. Vraag is natuurlijk hoe het straks echt gaat. Bij eventuele mankementen moeten we dat oplossen. De partijen gaan elkaar ook scherp houden.”

Vertegenwoordigers van de Walcherse gemeenten, woningcoöperaties en zorgaanbieders bij de ondertekening (foto: Zeeuwse gronden)