Vragen PvdA-GroenLinks Veere over herstel natuurgebied in duinen bij Domburg

Chris Maas van de fractie PvdA-GroenLinks Veere heeft vragen gesteld aan het college van B en W over het Nehalenniagebied bij Domburg. Dit met provinciesubsidie heringerichte natuurgebied in de duinen is nog steeds verstoord door werkzaamheden voor de nieuwbouw voor hotel Zonneduin.

Op 11 september 2023 ontving de fractie PvdA-GroenLinks antwoord op vragen over de afgraving van een stuk duingebied grenzend aan hotel Zonneduin te Domburg. Op de vraag wat het college ging ondernemen om het duingebied en vooral de natuurwaarden in het gebied op korte termijn te herstellen, luidde het antwoord dat in overleg met de Stichting Duinbehoud de aannemer/ontwikkelaar was gemaand het gebied weer te herstellen. Hierbij zouden toezeggingen zijn gedaan om voor het terrein een herstelplan te maken. Er zouden een landschapsarchitect en ecoloog betrokken zijn.

Herstel

Afspraak was volgens het college dat er met het plan en de uitwerking daarvan meer kwaliteit gerealiseerd wordt dan daarvoor. Maas: “Wij constateren dat het verstoorde duingebied nog niet is hersteld.” De fractie heeft gehoord dat vanwege de netcongestie nog niet kan worden begonnen met de bouw van het hotel. Daar heeft PvdA-GroenLinks begrip voor. Herstel van het verstoorde duingebied hoeft daar echter niet op te wachten, vindt Maas. Destijds is ook een verkeerde tekening gebruikt, waardoor een te groot stuk duingebied is kaal gemaakt en omgeploegd, zegt hij.

Subsidie provincie

Daarom wil hij van het college weten of het herstelplan voor het verstoorde duingebied gereed en beoordeeld is en wanneer het hersteld wordt. Het Nehalenniagebied is een paar jaar geleden met subsidie van de provincie Zeeland heringericht. Voorheen was het een midgetgolfbaan. In september heeft hij ook al gevraagd hoe de provincie over de situatie dacht. Die heeft tenslotte subsidie verstrekt voor het natuurgebied. Daar heeft hij ook nog geen antwoord op gekregen van het college van B en W. “Ze zouden het uitzoeken”, zegt Maas.

Hekken

“Verder zien wij dat het bouwkavel en het aangrenzende duingebied zijn afgezet met hekken, tot tegen het voetpad over de boulevard”, aldus Maas in het schrijven aan het college. “Hekken staan scheef en waaien om. Dat geeft een rommelig beeld en doet afbreuk aan de beleving van de boulevard en het duingebied. Wij realiseren ons dat een bouwterrein tijdens de bouwfase deugdelijk moet worden afgezet. Is er zicht op start van de bouw van het hotel binnen afzienbare tijd? Zo nee, bent u bereid er voor zorgen dat de bouwhekken aan de rand van de boulevard/het voetpad vóór het hoogseizoen (en tot start bouw hotel Zonneduin) landinwaarts worden verplaatst naar de rand van de bouwplaats?”

Foto: Chris Maas