‘Voorkomen dat meer campings worden omgevormd tot chaletparken in gemeente Veere’

De huidige regelgeving maakt het mogelijk dat standplaatsen voor tenten en caravans op kampeerterreinen vervangen kunnen worden door bouwwerken voor recreatief nachtverblijf van 60 m2. Nu weer een camping wordt omgevormd tot chaletpark willen PvdA-GroenLinks en CDA in de Veerse gemeenteraad dat daar een einde aan komt.

Vanavond dienen deze partijen een gezamenlijke motie hiertoe in, tijdens de gemeenteraadsvergadering. Op verschillende kampeerterreinen wordt (na overname) reeds gebruik gemaakt van de bestaande regelgeving, onder meer in de vorm van de bouw van kampeerchalets die jaarrond op de kampeerterreinen staan. Vorige week werd bekend dat wederom een camping (Camping Dishoek) zal worden omgevormd tot chaletpark. Het oorspronkelijke karakter van het kamperen/kampeerterrein en de differentiatie van het verblijfsrecreatieve aanbod steeds verder onder druk komen te staan, aldus Chris Maas van de fractie PvdA-GroenLinks. Bovendien vrezen PvdA-GroenLinks en CDA in dat het door zowel inwoners als toeristen zeer gewaardeerde Walcherse landschap door vaste eenheden wordt aangetast.

Doorn in het oog

Dat kampeerterreinen geheel bebouwd worden met bouwwerken zoals kampeerchalets is een onbedoeld en ongewenst effect van de inmiddels verouderde regels, zegt Maas. De vaak in het oog springende kampeerchalets zijn een doorn in het oog in het Veerse landschap, het landschap dat door inwoners en toeristen hoog gewaardeerd wordt. Daarnaast wordt de mogelijkheid om met tent of caravan op een kampeerterrein te verblijven kleiner en is er geen sprake meer van een gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatieve mogelijkheden op kampeerterreinen. Bij de behandeling van de motie van gelijke strekking in de raadsvergadering van 28 september vorig jaar heeft het college toegezegd dat nog in 2023 zou worden onderzocht of recreatie-eenheden vergunningplichtig kunnen worden gemaakt.

Toezegging niet uitgevoerd

Ook zou het mogelijk zijn om na 1 januari 2024 een voorbereidingsbesluit met betrekking tot het plaatsen van chalets vast te stellen, zodat chalets ook niet meer vergunningsvrij geplaatst mogen worden. Die toezegging is niet uitgevoerd, constateren PvdA-GroenLinks en CDA nu. Door vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor kampeerterreinen kan deze ongewenste ontwikkeling worden “bevroren”. Nieuwe inzichten die vorm krijgen in het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie kunnen vervolgens naadloos in een herziening van het bestemmingsplan Kampeerterreinen worden opgenomen.

Lange tijd

Met wachten op het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie en vervolgens verwerken van nieuwe inzichten in herzieningen van bestemmingsplannen zal lange tijd gemoeid zijn, vreest Maas. “Als er nu geen voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld, kunnen reguliere kampeerterreinen in de tussentijd ook weer omgevormd worden tot chaletparken. Camping Dishoek is daarvan het meest actuele en recente voorbeeld. Het college werd blijkens een bericht in de PZC daardoor onaangenaam verrast, terwijl het toch geen verrassing kan zijn dat omzetting van een camping naar chaletpark past binnen de huidige regels”, aldus Maas.

Bevroren

De vaststelling van het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie en vervolgens verwerken van het nieuwe beleid in regelgeving zal minimaal twee jaar duren en er in de tussentijd ongewenste kan er weer bebouwing van kampeerterreinen plaatsvinden, vrezen PvdA-GroenLinks en CDA. Door vaststelling van een voorbereidingsbesluit kunnen deze ontwikkelingen in ieder geval voor een jaar worden ‘bevroren’.

Gasten genieten voor het laatst van hun plekje op Camping Dishoek. (foto Omroep Zeeland)