College van B en W Vlissingen vraagt om spitssluitingen Sloeweg en Keersluisbrug

In het Vlissingse Coalitieakkoord 2022-2026 staat dat een vlotte en veilige doorstroming van de Sloeweg en de Keersluisbrug prioriteit heeft. Daarom heeft het college van B en W bij de provincie Zeeland een verzoek ingediend om spitssluitingen voor de Sloebrug en de Keersluisbrug in te voeren.

Een eerder onderzoek (2023) was gericht op spitssluitingen tussen 7.00 en 9.00 uur en 16.00 en 18.00 uur. Dit voorstel kreeg echter onvoldoende steun. Het tweede onderzoek (voorjaar 2024) kreeg een andere insteek. Door de gesprekken die de regio Walcheren met het Ministerie van I&W voert kwam een quick scan van de Sloebrug op deze agenda.

Beroepsvaart

De provincie Zeeland, als beheerder van het Kanaal door Walcheren en de kanaalbruggen, voert een pilot brugheffingen voor de bruggen over het Kanaal door Walcheren uit. Het accent ligt op het verschuiven van de blauwe golven voor de recreatievaart. En wel zodanig dat een blauwe golf niet meer zorgt voor een brugheffing tijdens morgen- en avondspits. Een brugheffing voor de beroepsvaart blijft mogelijk. De intensiteit hiervan is met gemiddeld totaal vier per maand over de ochtend- en avondspits gezien laag.

Groene golf

Een blauwe golf is vergelijkbaar met een groene golf, waarbij het wegverkeer een reeks van verkeerslichten zonder stoppen kan passeren. Met name de recreatievaart kan dan in het Kanaal door Walcheren blijven varen, omdat de bruggen op tijd open staan. Recreatie- en beroepsvaart kunnen samen van een blauwe golf gebruik maken. Er zijn vanuit Veere als vanuit Vlissingen acht blauwe golven verdeeld over de dag. De pilot brugheffingen is op 1 juni 2024
gestart en eindigt op 31 december 2025.

De pilot draait om de verkeersdoorstroming via de Sloebrug en Keersluisbrug. (foto: Peter Urbanus)