Middelburgse scholieren mogen gratis naar Etty Hillesumhuis

Leerlingen van Middelburgse scholen kunnen binnenkort gratis naar het Etty Hillesumhuis in Middelburg. Het gaat om alle leerlingen van de basisscholen, middelbare scholen, HZ, Scalda en UCR. Daarmee geeft het college van B en W gevolg aan een motie van de gemeenteraad.

In de motie ‘Antisemitisme een halt toeroepen’ pleitten de raadspartijen unaniem voor educatie en bewustwording bij jongere generaties rondom dit onderwerp. Het college wil het onderwerp mensenrechten in zijn algemeenheid onder de aandacht brengen bij de jongere Middelburgers. Als mensenrechtenstad wil Middelburg zorgen voor onderlinge verdraagzaamheid, begrip en veiligheid. Aandacht voor antisemitisme past daar ook bij.

Vermoord

Etty Hillesum werd geboren in 1914 in Middelburg in een Nederlands-Joodse familie. Het gezin verhuisde van Middelburg naar Winschoten en van daaruit naar Deventer. Haar vader Levie Hillesum werd daar rector aan het stedelijk gymnasium. In 1942 werd Etty Hillesum ge├»nterneerd in Westerbork. Door een uitzonderingspositie kon ze een aantal keren naar Amsterdam reizen, maar ze weigerden onder te duiken. In die periode heeft ze een aantal Joodse kinderen geholpen om te ontsnappen uit Westerbork. In 1943 is ze vermoord door de nazi’s in Auschwitz. Gedurende haar korte leven hield ze persoonlijke dagboeken bij, die pas na de oorlog kregen bekendheid kregen.

Mensenrechten

De Gemeente Middelburg werkt samen met het Etty Hillesum huis aan het Molenwater, om zo aandacht te houden voor mensenrechten op een breed niveau. Door de scholieren en studenten een educatief bezoek aan te bieden aan het Etty Hillesumhuis worden zij tot nadenken aangezet. Juist de overstijgende visie waar Etty’s schrijven om bekend staat, zet hiertoe aan, vindt de gemeente.Gedurende haar leven hield ze persoonlijke dagboeken bij. De Gemeente Middelburg werkt samen met het Etty Hillesum huis aan het Molenwater, om zo aandacht te houden voor mensenrechten.

Vreedzaam omgaan met elkaar

Door de scholieren en studenten een educatief bezoek aan te bieden aan het Etty Hillesum Huis worden zij tot nadenken aangezet. Juist de overstijgende visie waar Etty’s schrijven om bekend staat, zet hiertoe aan, vindt de gemeente. Het college wil jongeren bewust maken van de keuzes die ze hebben en hoe keuzes ook bijdragen aan onderlinge verdraagzaamheid, begrip en veiligheid.

Een van de foto’s van de schrijfster in het Etty Hillesumhuis in Middelburg (foto: Etty Hillesumhuis)