Ozb voor bedrijfspanden stijgt fors in Veere

De onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfspanden gaat als het aan B&W van Veere ligt volgend jaar fors omhoog: voor eigenaren met 16 procent en voor gebruikers met 11 procent. De reden: het Rijk ziet de ozb als inkomstenbron voor gemeenten en kort ze daarom op de uitkering uit het Gemeentefonds. In Veere is die korting groter dan de opbrengst van de ozb. Dat gat wil B&W zoveel mogelijk dichten.

Veere rechtvaardigt de forse verhoging van de ozb voor ‘niet-woningen’ door een vergelijking te maken met andere gemeenten. Landelijk is de ozb voor eigenaren van bedrijfspanden namelijk ruim drie keer zo hoog (365 procent) als voor eigenaren van woningen. In Veere is dat 177 procent.

Voor wethouder van Financiën Ruud van Houten is dit geen prettige boodschap voor de Veerse ondernemers. En dat terwijl Van Houten lid is van de VVD, een partij die doorgaans pal staat voor de belangen van het bedrijfsleven. Van Houten: “Laten we het wel in perspectief zien. Per 1 miljoen waarde van een bedrijfspand komt er 250 euro aan ozb bij. Dus een ondernemer met een hotel van vijf miljoen betaalt volgend jaar 1.250 euro extra. Dat lijkt me te doen, zeker als je bedenkt dat de ozb voor niet-woningen de afgelopen jaren, zeker in vergelijking met andere gemeenten, in Veere nogal laag was.”

Zonder deze verhoging zou de begroting van Veere volgend jaar al een tekort van 116.000 euro vertonen. Met de extra inkomsten uit de ozb en de parkeertarieven verwacht Veere in 2024 een overschot van 362.000 euro. Dat loopt in 2025 op tot ruim 1 miljoen. Daarna verslechtert de financieel positie van Veere echter, met naar verwachting in 2026 een tekort van 0,6 miljoen en in 2027 van 0,45 miljoen.

‘Ravijnjaar’

Die verslechtering van de financiële positie vanaf 2026 geldt voor alle gemeenten in Nederland. Het heeft te maken met onduidelijkheid over hoe vanaf dat jaar de geldstroom vanuit het Rijk naar de gemeenten eruit zal zien. Gemeentebesturen noemen 2026 daarom ‘het ravijnjaar’.

Voor bewoners stijgt de ozb volgend jaar extra, bovenop de inflatiecorrectie van 4,2 procent. Maar in plaats van de geplande 5 procent extra in één keer door te voeren wil B&W dat over twee jaar verdelen: zowel in 2024 als 2025 een stijging van 2,5 procent. Het college vindt namelijk dat de burgers vanwege de inflatie al genoeg geld kwijt zijn aan onder meer woonlasten.

De afvalstoffenheffing en de rioolbelasting stijgen volgend jaar met 4,2 procent. Dat is het inflatiepercentage, de gemiddelde stijging van alle prijzen.

Centrum Domburg autovrij

Veere wil verder flexhuurwoningen en permanente sociale huurwoningen bouwen voor werknemers met een economische binding met de gemeente, zoals medewerkers in de horeca en de zorg. Ook trekt het college volgend jaar 120.000 euro uit om het centrum van Domburg autovrij te maken en de komende twee jaar 6 ton voor de oprichting van een organisatie die de gemeente toeristisch moet promoten, als opvolger van de VVV.

Opvang Oekraïners

Opmerkelijk: Veere heeft over 2022 geld overgehouden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Van Houten: “Het gaat om 2,3 miljoen euro. We kregen vorig jaar een bepaald bedrag voor deze opvang. Maar omdat een deel van de vluchtelingen bij inwoners thuis is opgevangen, maakten wij minder kosten. Dat geld hoeven we niet terug te geven en wordt niet gekort op het bedrag dat we dit jaar voor de opvang van Oekraïners krijgen. Ik vind dat ook merkwaardig, maar het is niet anders.”

Adrie Boxmeer, verslaggever/redacteur WFM96

Wethouder Ruud van Houten (foto: Omroep Zeeland)