Middelburg wil het hele jaar door meer ‘kwaliteitstoeristen’ trekken

Door Adrie Boxmeer

Middelburg wil de komende jaren inzetten op ‘kwaliteitstoerisme’. Werd de stad vroeger in de zomer tijdens slecht weer bezocht door strandtoeristen, in de toekomst mikt de gemeente het hele jaar door op bezoekers die komen voor onder meer de historische binnenstad. Dat staat in het Beleidsplan Toerisme Middelburg, waarover de gemeenteraad binnenkort een besluit neemt.

Volgens het beleidsplan zijn ‘kwaliteitstoeristen meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de historie van de stad, het cultureel aanbod en erfgoed. Ze gaan niet per definitie in de maanden juli en augustus op vakantie en dragen door hun bestedingen bij aan een hoog voorzieningenniveau.’

Aanscherping

De te verwachten groei van het toerisme leidt onvermijdelijk tot meer drukte in de binnenstad. Om overlast zo veel mogelijk tegen te gaan is toeristische verhuur boven winkels niet toegestaan. Voor B&B’s geldt een registratieplicht. Nieuwe hotels mogen alleen verrijzen in of vlak bij de binnenstad. Hetzelfde geldt voor nieuwe B&B’s en voor de verhuur van de eigen woning aan toeristen via Airbnb of booking.com. Deze verhuur is maximaal vier maanden in het jaar toegestaan. De rest van de tijd (minimaal acht maanden) moet de eigenaar er zelf wonen. In een eerdere versie van het beleidsplan mochten eigen woningen nog gedurende maximaal zes maanden aan toeristen worden verhuurd. Maar na reacties uit de bevolking heeft de gemeente dit aangescherpt. Tweede woningen mogen niet toeristisch worden verhuurd.

Hogere parkeertarieven

Om overlast van auto’s tegen te gaan wil de gemeente zorgen voor voldoende parkeerruimte aan de rand van de stad. Om het parkeren door toeristen in de binnenstad zo veel mogelijk tegen te gaan overweegt B en W op bepaalde plekken in de binnenstad de parkeertarieven te verhogen en het gebied waar alleen maar met een vergunning kan worden geparkeerd uit te breiden.

Middelburg wil bezoekers laten parkeren aan de randen van het centrum. (foto: Peter Urbanus)