Hoe geiten in Ritthem mogelijk de bouw van nieuwe huizen en gevangenis in gevaar gaan brengen

De mogelijke komst van een melkgeitenhouderij in Ritthem kan de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen in gevaar brengen. Ook kan het nieuwe woningen in het Scheldekwartier, Oost-Souburg en Ritthem dwarsbomen. Vanwege het risico op longontstekingen moet een geitenhouderij volgens een GGD-advies minstens twee kilometer van woningen, scholen en verzorgingshuizen zijn verwijderd.

Volgens de Partij Souburg Ritthem (PSR) geldt dat ook voor het Justitieel Complex Vlissingen, dat op 250 meter van de geitenhouderij moet komen. De partij heeft vragen hierover aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen gesteld.

Longontstekingen

In Nederland krijgen ongeveer vijftien op de duizend mensen een longontsteking. Uit onderzoek blijkt dat een deel van deze ziektegevallen te maken heeft met een geitenhouderij in de nabijheid. De GGD adviseert daarom dat er geen geitenhouderijen moeten komen binnen een straal van twee kilometer van woningen of gebouwen met een ‘gevoelige bestemming’, zoals scholen, zieken- en verzorgingshuizen.

Ook mogen er geen ‘gevoelige groepen’ zoals ouderen, mensen met hart- en vaataandoeningen of een genetische aanleg voor luchtwegaandoeningen binnen die afstand worden opgevangen.

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen wil een vergunning verlenen voor de vestiging van een geitenhouderij. Dat heeft de gemeente aan de inwoners van Ritthem laten weten. Volgens de PSR leidt deze aankondiging tot de nodige vragen bij de bewoners.

600 of 1.000 geiten?

Zo is er onduidelijkheid over het aantal geiten dat er moet komen. PSR-fractievoorzitter Alex Achterhuis: “Er is een milieuvergunning voor 800 melkgeiten en 200 opfokgeiten aangevraagd, in totaal dus 1.000 dieren. Maar die heeft de RUD, de Zeeuwse milieudienst, afgewezen. Daarop heeft de aanvrager in zijn voorstel het aantal melkgeiten  gehalveerd. Dan zou het dus in totaal om 600 geiten gaan. Maar de Agrarische Adviescommissie Zeeland stelt dat een bedrijf van die omvang waarschijnlijk niet levensvatbaar is.”

De PSR wil weten of de gemeente advies heeft ingewonnen bij de GGD en het RIVM. Ook vraagt de partij wat de mogelijke komst van een geitenhouderij betekent voor de bouw van dertig woningen in Ritthem. “Gaat Ritthem hierdoor op slot?” Ook woningbouw in Oost-Souburg en het Scheldekwartier komt volgens de PSR hierdoor in gevaar.

‘JCV van de baan?’

Ook is de PSR benieuwd naar de gevolgen voor de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen. Want bij dit complex, op 250 meter afstand van de locatie van de geitenhouderij, moet een extra beveiligde gevangenis komen voor ruim tweehonderd gedetineerden. Een deel van die gevangenen behoort wellicht tot de ‘gevoelige groepen’. Daarom wil de partij weten of het college van burgemeester en wethouders de aanvraag voor de geitenhouderij met het ministerie van Jusititie en Veiligheid heeft besproken. “Is de komst van van het JCV nu van de baan?”, vraagt de PSR zich af.

De PSR benadrukt niets tegen de komst van een geitenhouderij te hebben, maar dan wel op een andere locatie.

Q-koorts

De aanwezigheid van geitenhouderijen leidde in 2007 tot de massale uitbraak van Q-koorts in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Tussen 2007 en 2009 raakten, volgens cijfers van bloedbank Sanquin, 50.000 tot 100.000 mensen besmet met de Q-koorts-bacterie. Hiervan werd 40 procent ziek. Dat uitte zich in de vorm van zware hoofdpijn, hoesten of spierpijn, maar ook hoge koorts en longonsteking. De klachten duurden soms jaren.

Volgens patiëntenvereniging Q-uestion is inmiddels vastgesteld dat 116 mensen aan Q-koorts zijn overleden, bijna 600 mensen aan chronische Q-koorts en 800 tot 1000 mensen aan het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS) leiden. De Nationale Ombudsman is in april dit jaar een nieuw onderzoek gestart naar de gevolgen van de Q-koorts op het dagelijkse leven van de slachtoffers. Naar afwachting is dit onderzoek na de zomer afgerond. 

Als gevolg van de epidemie zijn bedrijven met meer dan vijftig melkgeiten verplicht hun dieren tegen Q-koorts te vaccineren.

Foto: Wilma Steendijk