Gemeente Middelburg moet terug naar stadhuis op de Markt: ‘Geef het gebouw weer aan de inwoners’

De publieksbalies, het college en de gemeenteraad van de gemeente Middelburg moeten weer terug naar het historisch stadhuis op de Markt. Dat vindt SP-raadslid Huib Ghijsen. De gevel van het oude stadhuis moet de komende tijd worden gerenoveerd en dat is volgens Ghijsen de kans om een verhuizing te onderzoeken. In Antwerpen heeft zo’n verhuizing vorig jaar plaatsgevonden, in Leuven start volgend jaar een verbouwing met hetzelfde doel. In het stadhuis op de Markt in Middelburg is nu University College Roosevelt (UCR) gevestigd.

In 2004 verhuisden B&W, raad en publieksafdelingen vanaf de Markt naar het nieuwe stadskantoor aan het Kanaal door Walcheren, zo’n anderhalve kilometer verderop. Ghijsen vindt die plek te ver uit het centrum. “Oorspronkelijk wilde de gemeente op Plein 1940 een nieuw gebouw voor de ambtenaren bouwen, slechts honderd meter van het historische stadhuis. Daar is het nooit van gekomen. Vervolgens stelde men een nieuw gebouw voor op de plek waar nu Waterschap Scheldestromen is gehuisvest, ook aan het Kanaal door Walcheren. Omdat de gemeente heel graag het waterschap binnen haar grenzen wilde, besloot ze echter het stadskantoor nog enkele honderden meters verderop te bouwen.”

Voor Ghijsen is de komende restauratie van de gevel van het stadhuis op de Markt aanleiding om een eventuele verhuizing serieus te onderzoeken, “Die restauratie kost veel geld, 7,4 miljoen euro. Kan er dan niet meer gebeuren waarmee we het stadhuis weer teruggeven aan de bevolking? Ik laat me hierbij inspireren door een vergelijkbare verhuizing de afgelopen jaren van het stadhuis in Antwerpen en een komende verbouwing van het stadhuis van Leuven. Wat ze in Leuven kunnen, moeten wij toch ook in Middelburg kunnen.”

‘Geld vooralsnog geen probleem’

Dat UCR het stadhuis op de Markt nu gebruikt, ziet Ghijsen niet als beletsel. “Wellicht is het voor UCR een optie om naar het stadskantoor te verhuizen?” Ook geld is voor Ghijsen vooralsnog geen probleem, want een verhuizing en verbouwing van het stadhuis kost aanzienlijk meer dan de 7,4 miljoen euro die nu voor de renovatie van de gevel is gereserveerd. Ghijsen: “We moeten dan naar andere financieringsbronnen kijken. Ik hoop op kapitaalkrachtige partijen in Zeeland die enthousiast over mijn idee worden en geld ter beschikking willen stellen.” Zo gaf de Vlaamse overheid een subsidie van 8 miljoen euro voor de restauratie van het Antwerpse stadhuis.”

Er moet nog veel gebeuren, voordat een mogelijke verhuizing naar het stadhuis op de Markt in Middelburg een feit is. Ghijsen: “De oude raadszaal bijvoorbeeld is inmiddels te klein. Je zou hiervoor de grotere Burgerzaal kunnen gebruiken, maar daar moeten dan allerlei technische voorzieningen worden getroffen. Aan de andere kant zijn ook in de huidige raadzaal in het stadskantoor verbeteringen nodig.”

‘Laten we het eerst eens serieus onderzoeken’

Het college van B&W heeft Ghijsen toegezegd serieus naar zijn plan te zullen kijken. Ook wil B&W een bezoek aan Leuven brengen om te kijken hoe men daar de zaak aanpakt. Overigens is Ghijsen realistisch genoeg om rekening te houden met dat zijn idee uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn. “Dat is dan eenmaal zo. Maar laten we het eerst eens serieus onderzoeken. Dat heeft men in Leuven vanaf 2020 ook gedaan. Volgend jaar start de verbouwing, waarna in 2029 het stadhuis weer in volle pracht wordt geopend.”

Stadhuis Leuven

De stadhuizen van Antwerpen en Leuven zijn voor het Middelburgse raadslid Huib Ghijsen (SP) het grote voorbeeld van hoe anno nu het stadsbestuur in een historisch gebouw kan functioneren. Vanaf het najaar van 2024 gaat het Leuvense stadhuis vijf jaar dicht voor een verbouwing. Bij de opening in 2029 moet ‘het een open huis zijn waar Leuvenaars en bezoekers het verleden, het heden én de toekomst van de stad kunnen ontdekken’. Het stadhuis van Leuven is ontworpen door het middeleeuwse bouwmeestergeslacht Keldermans uit Mechelen. Zij waren ook verantwoordelijk voor het stadhuis van Middelburg, de Grote Kerk in Veere en mogelijk ook het stadhuis in Tholen. Dat laatste bouwwerk wordt echter toegeschreven aan Everaert Spoorwater, die daarnaast verantwoordelijk is voor het stadhuis van Veere.

Foto: SP-raadslid Huib Ghijsen op de trap van het historische stadhuis op de Markt van Middelburg (foto: Adrie Boxmeer)