Fastfoodketens vragen omgevingsvergunning aan voor bedrijventerrein Souburg

McDonald’s Nederland heeft voor een nieuwe vestiging van een McDonald’s restaurant en een McDrive op bedrijventerrein Souburg aan de Louis Pasteurweg een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dat heeft de gemeente Vlissingen bekend gemaakt.

Het was de bedoeling dat de formele procedure op 16 mei 2024 zou starten via een officiële publicatie in het Gemeenteblad. Zodat iedereen in de gelegenheid is om gedurende 6 weken een zienswijze in te dienen. Recentelijk is volgens de gemeente gebleken dat de publicatie niet is aangeleverd aan het Gemeenteblad. De procedure is hiermee feitelijk nog niet gestart. Dit zal hersteld moeten worden door dit opnieuw te publiceren. McDonald’s is hierover op 25 juni 2024 geïnformeerd.

Na de zomervakantie verder

Er is gekozen om de publicatie niet voor de zomervakantie te publiceren. Dit omdat het niet wenselijk is om de procedure tijdens een groot deel van de zomervakantie te laten lopen. De publicatie zal aan het eind van de zomervakantie of kort daarna, alsnog worden gepubliceerd. De formele procedure gaat vanaf dat moment lopen. De zienswijzen die al zijn ontvangen, worden hierin meegenomen, stelt de gemeente.

Foto: Gemeente Vlissingen