Gemeente Veere sluit aan bij ‘Mayors for peace’

In een tijd van toenemende wereldwijde spanningen en dreigende conflicten blijft het noodzakelijk om een krachtig tegengeluid te laten horen. Burgemeester Schouwenaar voegt zich nu bij de meer dan 8.000 burgemeesters wereldwijd die pleiten voor vrede en het afschaffen van kernwapens.

In 1982 lanceerde de burgemeester van Hiroshima een oproep aan alle burgemeesters van de Verenigde Naties om gezamenlijk kernwapens uit te bannen. Deze oproep heeft in de loop der jaren wereldwijd maar ook in Nederland steun gekregen. Met 175 van de 342 Nederlandse burgemeesters die het initiatief nu actief ondersteunen.

Belang van eenheid en vastberadenheid

Het belang van eenheid en vastberadenheid in de strijd tegen kernwapens vindt burgemeester Schouwenaar een belangrijk punt. “Te midden van de uitdagingen van onze tijd is het essentieel dat gemeenschappen wereldwijd zich verenigen voor vrede en het uitbannen van kernwapens. Samen kunnen we het verschil maken. We streven naar een toekomst zonder de dreiging van vernietiging door kernwapens,” aldus burgemeester Schouwenaar.

De International Physicians for the Prevention of Nuclear War en de Nederlandse tak NVMP-artsen ondersteunen dit initiatief van harte, en moedigen iedereen aan om bij te dragen aan dit belangrijke streven naar wereldvrede.