Welzijn Veere zoekt twee nieuwe bestuursleden

Welzijn Veere is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Welzijn Veere werkt verbindend en brengt mensen bij elkaar. De organisatie werkt professioneel samen met vrijwilligers en levert gedreven ondersteuning om bij te dragen aan het welzijn van alle burgers van gemeente Veere. Altijd dichtbij: present en toegankelijk in alle kernen van de Veerse samenleving.

Wat doet Welzijn Veere onder andere? 

 • Via burenhulp wordt georganiseerd dat inwoners elkaar vrijwillig helpen bij praktische zaken. Voor advies kunnen getrainde vrijwillig burgeradviseurs op huisbezoek komen. Waar meer hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op de welzijnswerkers in de kern. Zij kunnen via Welzijn op Recept ondersteuning bieden, maar weten ook de weg naar andere hulpverleningsorganisaties.
 • Om mensen te laten participeren in de maatschappij worden gezamenlijke maaltijden in diverse kernen, welzijnsactiviteiten (van jong tot oud) en digitale ondersteuning gefaciliteerd. 
 • Statushouders worden geholpen te integreren en participeren in de Veerse samenleving.  En leren hen de Nederlandse kernwaarden in participatieverklaringstrajecten. 
 • Begeleiding van jongeren vindt plaats via het ambulant jongerenwerk en de ondersteuning aan de Jeugdraad Veere. Podium-Z biedt jongeren de mogelijkheid om met elkaar muziek te maken.
 • Voor vragen over vrijwilligerswerk kunnen zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties terecht bij Welzijn Veere. 
 • Preventieve huisbezoeken, onafhankelijke cliëntondersteuning en dementievriendelijke omgeving zijn projecten die samen met andere hulp- en zorgorganisaties worden uitgevoerd. 
 • Oekraïense vluchtelingen worden ondersteund bij het integreren en participeren in de Veerse kernen.
 • En nog veel meer…. Bekijk het op de website van Welzijn Veere.

Wie werken er bij Welzijn Veere?

Bij Welzijn Veere zijn tien medewerkers in dienst (zeven welzijnswerkers, twee administratief medewerkers en één directeur). Ook zijn er ongeveer 375 vrijwilligers actief bij Welzijn Veere. Ook is er een vast bestuur van vijf die belast zijn met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatie-doelstellingen, de strategie, de financiën, en ook voor de naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur vergadert ongeveer één keer per twee maanden en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gedelegeerd aan de directeur.
 

Openstaande vacatures 

Wegens het vertrek van twee van de vijf bestuursleden is de stichting op zoek naar twee bestuursleden. Van hem/haar wordt onder meer verwacht:

 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten
 • Affiniteit met de doelstelling en het werk van Welzijn Veere
 • Kennis van wat er in de Veerse samenleving speelt
 • Kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein strekt tot aanbeveling
 • Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Veere. Bij gelijke geschiktheid gaat, in verband met de samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? 

Meer informatie is te vinden op de website van Welzijn Veere.