‘Wateroverlast Middelburg deels door achterstallig onderhoud riolering’

De SGP wil weten van het college van B en W wat de gemeente Middelburg gaat doen om nieuwe wateroverlast in de Middelburgse binnenstad te voorkomen. Dat staat in schriftelijke vragen van de partij aan het college. Aanleiding zijn de enorme hoosbuien van afgelopen dinsdag, die ervoor zorgden dat panden in de binnenstad onder liepen. Volgens de SGP is achterstallig onderhoud één van de oorzaken.

Volgens de SGP zijn veel voorgenomen werkzaamheden aan wegen en riolering vorig jaar niet uitgevoerd, blijkt uit een memo die een paar maanden geleden is verschenen. “Als we dat werk wel hadden opgepakt, was een deel van de ellende van deze week misschien te voorkomen geweest”, stelt SGP-gemeenteraadslid Corné de Voogd.

Verband met vooruitgeschoven werkzaamheden

De SGP stelt nu vragen over dat achterstallige onderhoud, aan wegen en riolering. “Ziet het college verband met de doorgeschoven werken en de wateroverlast?” is één van die vragen. Ook wil de fractie weten of het college van burgemeester en wethouders ‘bereid is aanvullende maatregelen te nemen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen’. In een toelichting zegt De Voogd dat de gemeente nu blijkbaar onvoldoende mensen en geld beschikbaar heeft om het onderhoud op peil te houden.

Wateroverlast vorig jaar

De SGP had juist deze week aandacht gevraagd voor maatregelen die zouden worden getroffen na de grote wateroverlast in september vorig jaar. Ook toen liep een deel van het centrum onder. Naar aanleiding daarvan stelden ambtenaren een memo op, waarin ze stelden dat er achterstallig onderhoud was aan wegen en riolering. De SGP stelde eerder al vragen over dat achterstallige onderhoud, dat zou zijn opgelopen van 12 naar 18 procent. van de werkzaamheden. Door de nieuwe wateroverlast van deze week na zware regenbuien, werden de eerdere vragen van de SGP-fractie opeens actueel.

‘Achterstallig onderhoud riolering aanpakken’

Volgens SGP-raadslid De Voogd kan het achterstallige onderhoud niet los gezien worden van de nieuwe wateroverlast deze week. De wateroverlast in het centrum van Middelburg was deze week wellicht minder groot geweest , als de gemeente het achterstallige onderhoud wat slagvaardiger had aangepakt, schat hij in.. “Ik zal niet zeggen dat we dan helemaal geen overlast hadden gehad. Maar hoe meer maatregelen je treft, hoe minder problemen er zijn.”

Zelf wil de SGP kijken naar de mogelijkheid om de afvoer van regenwater en afvalwater van elkaar te scheiden. Regenwater verdwijnt nu in het riool. waar het terecht komt bij afvalwater. De SGP wil kijken of er een apart afvoersysteem mogelijk is voor regenwater, zodat dat snel naar bijvoorbeeld de grachten in Middelburg kan worden afgevoerd.

Meer groen in de Middelburgse binnenstad

Ook extra groenstreken in de Middelburgse binnenstad kunnen een oplossing zijn, denkt gemeenteraadslid De Voogd. Die groenstroken kunnen meteen worden aangelegd als de wegen worden aangepakt. “Minder stenen, meer groen.”, zegt De Voogd. De groenstroken kunnen overtollig regenwater opvangen, zodat dat regenwater minder snel in de riolering terecht komt. Daardoor wordt overbelasting van het riool voorkomen. Het SGP-raadslid roept ook bewoners op méér te doen om wateroverlast te vorkomen. “Niet heel je achtertuin vol leggen met tegels, maar meer planten en gras.”

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Foto: Omroep Zeeland