Mantelzorgwaardering Vlissingen wordt herzien

Het Vlissingse college van B en W heeft besloten de regeling rond de mantelzorgwaardering te herzien. In plaats van een toch al bescheiden geldbedrag, krijgen mantelzorgers nu een cadeaupakket en organiseert Buurtteams Vlissingen een activiteit voor hen.

Mantelzorgers zijn mensen uit je netwerk, bijvoorbeeld familie, buren of vrienden, die onbetaald voor je zorgen. Voor die mensen kun je een mantelzorgwaardering aanvragen bij de gemeente waar je woont. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Middelburg en Veere

In Middelburg bedraagt de mantelzorgwaardering 150 euro en in Veere 100 euro. Dat is aanzienlijk meer dan Vlissingen. Vanwege de Artikel 12-status is de mantelzorgwaardering in Vlissingen sinds 2021 al verlaagd naar 35 euro, die werd uitgegeven in de vorm van bonnen. Die konden besteed worden bij lokale ondernemers.

Activiteit

Nu is de mantelzorgwaardering in Vlissingen herzien, vanwege vragen en onvrede van onder andere mantelzorgers, de gemeenteraad en de Adviesraad Wmo en Jeugd. Bij het herzien van de uitvoering van de mantelzorgwaardering is het college uitgegaan van: waardering, beleving en verbinding. Het college besluit de mantelzorgwaardering vanaf het jaar 2024 te verstrekken in de vorm van een cadeaupakket. Daarnaast organiseert Buurtteams Vlissingen een evenement/activiteit voor mantelzorgers op of rond de dag van de Mantelzorg.