‘Inspraak bewoners over woningbouwlocaties Middelburg: goed verlopen, maar wel veel duurder dan gepland’

Door Adrie Boxmeer

De gemeente Middelburg is positief over de inspraak van zestig bewoners eind vorig jaar bij het bepalen van mogelijke locaties voor woningbouw. Wel had de gemeente eigenaren van locaties die werden voorgesteld direct op de hoogte moeten brengen. Die moesten het nu uit de media vernemen, terwijl de gemeente had beloofd hen direct te informeren.

Dat staat in een evaluatie van het ‘inwonersberaad’, die het college van burgemeester en wethouders (B en W) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In dat beraad zaten zestig inwoners die via loting waren aangewezen. Zij deden suggesties voor woningbouwlocaties, B en W namen de meeste over en uiteindelijk besliste de gemeenteraad. Ook had de raad vooraf de voorwaarden bepaald waaraan de inspraak door de inwoners moest voldoen.

Uit de evaluatie blijkt dat vanwege de rol van de gemeenteraad het inwonersberaad graag meer contact had gehad met de raadsleden. Dat had gekund toen de ‘kansenkaart’ met de suggesties van de inwoners aan de wethouder werd overhandigd. Ook de gemeenteraad had meer contact met de inwoners op prijs gesteld.

Onbespreekbare locaties

Verder had de gemeente volgens de raad duidelijker aan het inwonersberaad moeten aangeven welke locaties politiek onbespreekbaar waren. Zo stelde het beraad voor om in weidegebied De Cleene Hooge aan de westkant van de stad veel woningen te bouwen, terwijl hiervoor absoluut geen meerderheid is in de raad.

Nadat B en W uiteindelijk haar locatiekeuze had gepresenteerd, vergaderde de gemeenteraad erover. Tijdens de voorafgaande raadscommissie hadden, zoals gebruikelijk, inwoners inspraak. Op basis hiervan paste de raad sommige locaties nog aan.

Aanzienlijk duurder

In de evaluatie schrijft B en W dat dit botste met de inspraak van het inwonersberaad. ‘De uitkomsten van het inwonerberaad zijn tot stand gekomen vanuit een grote onafhankelijke groep en dat zou zwaarder moeten wegen dan de mening van een individu (inspreker)’, aldus B en W in de evaluatie.

De kosten van het inwonersberaad vielen aanzienlijk duurder uit dan de begrote 10.000 euro. Uiteindelijk werd het ruim 46.000 euro. Daar komt nog het salaris van de ambtenaren bij, die het project begeleidden. Hierdoor liep het totale bedrag op tot 80.500 euro.

Het weidegebied Cleene Hooge is een van de locaties waarover is gesproken. (foto Peter Urbanus)