Derde archeoloog voor Walcherse Archeologische Dienst

De Walcherse Archeologische Dienst krijgt versterking. Dat hebben de collges van B en W van Vlissingen, Middelburg en Veere besloten.

De formatie van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) bestaat nu nog uit twee archeologen. De WAD blijkt haar (wettelijke) taken onvoldoende te kunnen uitvoeren zonder ondersteuning van een derde medewerker. Daarom stemt het Vlissingse college van B en W met de structurele uitbreiding met een derde archeoloog. De colleges van Middelburg en Veere hebben het zelfde besluit genomen.

Eigen afdeling

Sinds 2007 hebben de gemeenten een meer controlerende en uitvoerende rol ten aanzien van archeologie gekregen. De drie Walcherse gemeenten hebben daarom in 2006 besloten samen een eigen uitvoerende afdeling op te richten. De WAD staat in voor het gemeentelijke archeologiebeleid, archeologisch onderzoek en het uitdragen van de boeiende Walcherse geschiedenis.

Archeologische opgraving aan de Clasinastraat in Arnemuiden. (foto: WAD)