B en W Middelburg: woningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor wonen

Het doel van de nieuwe huisvestingsverordening is in de eerste plaats dat er meer woningen beschikbaar komen voor inwoners. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Toeristische verhuur mag niet ten koste gaan van de woningvoorraad.

VVD-raadslid Alex Wöhler had eerder deze maand vragen gesteld namens zijn fractie over de nieuwe huisvestingsverordening. Daarin vroeg hij om duidelijkheid over de interpretatie van de verordening. Daar leken verschillen in voor te komen. Volgens het college mag een woning in de binnenstad maximaal vier maanden per kalenderjaar worden verhuurd. Dat kan zowel om vier maanden aan één stuk als verspreid over het jaar zijn. De verordening is volgens het college gebaseerd op onder andere een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De verhuurder mag bepalen wat er de overige maanden gebeurt met het pand. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, schrijft het college verder.

Leefbaarheid

Tot 1 juni dit jaar werden woningen aangeboden zonder limiet aangeboden voor toeristische verhuur, ondanks het verbod hiervoor in het bestemmingsplan (nu omgevingsplan) binnenstad. Volgens recent onderzoek is de toeristische draagkracht in de binnenstad van Middelburg in balans. Er is wel duidelijk sprake van toeristische druk in de Binnenstad van Middelburg, vooral doordat toeristische attracties en accommodaties zich daar concentreren. Het aantal overnachtingen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De verordening zorgt er volgens het college voor dat er meer grip komt op dergelijke verhuringen en een limiet wordt gesteld, zodat de leefbaarheid in balans blijft de druk niet wordt verhoogd

Permanente bewoning

Het college wil liefst dat woningen worden verhuurd voor ‘permanente’ bewoning en dat kan vergunningsvrij. De woningvoorraad wordt zo vergroot en de woning wordt ingezet zoals in het bestemmingsplan is bedoeld, te weten wonen. Zeker gezien de huidige krapte op de woningmarkt, en de beoogde bevolkingsgroei, zoals omschreven in de woonvisie gemeente Middelburg 2023 – 2027. Mogelijk wordt het door de verordening minder aantrekkelijk voor de verhuurder om toeristisch te verhuren, maar wel aantrekkelijker om de woning aan te bieden voor permanente verhuur, schrijft het college verder. Dat is ook het doel van de verordening.

Liever verhuur

Daarnaast is het in het bestemmingsplan nu zo geregeld dat woningen toeristisch kunnen worden verhuurd als de bewoner ook daadwerkelijk het pand bewoont. Zo wordt de woningvoorraad niet verminderd door de gevallen waarin toeristische verhuur (in de vorm van een B&B) wordt toegestaan. Op vragen van de VVD over mogelijke waardevermindering, antwoordt het college dat de gemeente geen inzage heeft in de inkomsten en uitgaven van een verhuurder. In plaats van inkomsten uit verhuur aan toeristen, kunnen verhuurders ook kiezen voor inkomsten uit permanente verhuur. Zo komen woningen ook weer beschikbaar voor de woningmarkt.

Foto: Peter Urbanus