PBO (Programma Bepalend Orgaan)

De mediawet schrijft voor dat omroepen een programma bepalend orgaan hebben die het media aanbod beleid vaststeld en controleert of programma’s voldoen aan de zogenaamde ICE norm. (informatie, cultuur, educatie). Het programma bepalend orgaan (PBO) vergadert 2-3 maal per jaar.

De vertegenwoordiging bestaat uit de volgende personen:

Mw. A. Duijndam (voorzitter)

Dhr. J. van Mourik

Dhr. F. van Ieperen

Dhr. B. Hill

Dhr. C. van Dalen

Dhr. J. de Lignie

Dhr. R. van Ingen

Mw. T. Jager

Mw. V. Brasser

Genoemde personen vertegenwoordigen de verschillende maatschappelijke en culturele stromingen binnen de Walcherse samenleving. De gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben aangegeven dat de samenstelling van dit PBO representatief is ten aanzien van de eigen gemeente.